" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

  Εξελικτική Λεκτική Δυσπραξία  Πρόκειται για διαταραχή του λόγου η οποία χαρακτηρίζεται από αδυναμία στην έναρξη και την εκτέλεση αρθρωτικών κινήσεων κατόπιν επιθυμίας του παιδιού, χωρίς να υφίσταται πάρεση ή οργανική βλάβη στον αρθρωτικό μηχανισμό. Σημειώνεται ότι οι λειτουργίες της μάσησης και της κατάποσης εκτελούνται φυσιολογικά.
  Ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας από τον εγκέφαλο είναι ανώριμος κι έχει ως συνέπεια την κακή μετάδοση των μηνυμάτων προς το σώμα. Η δυσπραξία ( συντομία του όρου) επηρεάζει τον προγραμματισμό όσων κάνουμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ολοκληρώνονται.
  Συνδέεται με προβλήματα στην αντίληψη, τη σκέψη και το λόγο.
  Στην δυσπραξία τα βασικό χαρακτηριστικό είναι η μη εύρεση της σωστής τοποθέτησης των αρθρωτών με συνεχή προσπάθεια διόρθωσης των λανθασμένων τοποθετήσεων. Σαν επακόλουθο έχουμε αντιμεταθέσεις, προσθέσεις, επαναλήψεις ή αλλοιώσεις φωνημάτων.
  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 02

  Η ομιλία επιδεινώνεται όταν γίνεται χρήση μακρύτερων λέξεων ή φράσεων. Κάποιες φορές παρατηρούνται και προβλήματα προσωδίας ή δυσκολία στην εκτέλεση λεπτών κινήσεων.
  Η αιτία εμφάνισης της δυσπραξίας παραμένει άγνωστη. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες εικασίες όπως ο πρόωρος τοκετός, κάποια λοίμωξη, η κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών και τέλος η μητρότητα σε μεγάλη ηλικία.
  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 03

  Ο βαθμός σοβαρότητας κυμαίνεται από ελαφρύ έως σοβαρό.
  Η δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει το  10% του πληθυσμού. Τα αγόρια έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν σε σχέση με τα κορίτσια.
  Τα άτομα με δυσπραξία δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε νοητική καθυστέρηση  δηλαδή η διάγνωση δεν μπορεί να δοθεί σε άτομα που έχουν νοητικό πηλίκο κάτω από 70.