" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ( DYSCALCULIA )
Δυσαριθμησία .....(Dyscalculia)
Οι αριθμοί είναι δύσκολοι.......πολύ δύσκολοι...!!!!!!!!

         Για πολλούς μαθητές συχνά η κατανόηση των αριθμών και των πράξεων είναι μια δύσκολη ΄΄υπόθεση΄΄. Η πρόσθεση, η αφαίρεση, η άδηλες έννοιες των αριθμών είναι καταστάσεις ανεξήγητες που δεν λαμβάνουν καμία διάσταση στο μυαλό τους.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

Παιδιά που εμφανίζουν συμπεριφορές όπως:

-δυσκολία να επιλέξουν ποιά πράξη να χρησιμοποιήσουν για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα
-συχνά το αποτέλεσμα που βγάζουν είναι λανθασμένο, και απέχει ενδεχομένως του σωστού κατά μία μονάδα
-προτιμούν την πρόσθεση σε σχέση με την αφαίρεση , ή τη διαίρεση
-ξεχνούν μαθηματικές έννοιες, ή την προπαίδεια
-επιμένουν να χρησιμοποιούν τα δάκτυλα για να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μικρά ποσά
-συχνά δυσκολεύονται στο προσανατολισμό στο χώρο ή μπερδεύουν το δεξιά με το αριστερά
-έχουν γενικότερες δυσκολίες στην αντίληψη-κατανόηση ποσοτήτων και μεγεθών
-Συχνά αντιδρούν όταν έρθει η ώρα για να διαβάσουν τα μαθηματικά του σχολείου
- Η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια-εξάσκηση δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

       Τα παιδιά με μια τέτοια ‘’εικόνα’’-συμπεριφορά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη ειδική μαθησιακή δυσκολία που ονομάζεται δυσαριθμησία. Ο όρος περιγράφει μια αναπτυξιακή διαταραχή αρκετά σημαντική που επηρεάζει τους μαθητές όχι μόνο την σχολική τους απόδοση στην αριθμητική ή τα μαθηματικά στο σχολείο. Έχει προεκτάσεις που σχετίζονται με την λειτουργικότητα τους τόσο  στην παιδική τους ηλικία, όσο και μετέπειτα κατά την ενηλικίωση. 

       Δυσαριθμησία είναι η δομική διαταραχή μαθηματικών ικανοτήτων που έχει τις ρίζες της σε γενετική ή σύμφυτη διαταραχή ορισμένων τμημάτων του εγκεφάλου, τμήματα που αποτελούν το άμεσο ανατομικοφυσιολογικό υπόστρωμα της κατάλληλης ηλικιακής ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων, χωρίς να υπάρχει μια ταυτόχρονη διαταραχή των γενικών νοητικών λειτουργιών. (L.Kosc, 1974)
      Ο ορισμός αυτός αν και αρκετά περίπλοκος αναλύει τα αίτια της δυσαριθμησίας. Περισσότερο πρακτικά όσον αφορά τα συμπτώματα αυτής ,είναι μία κατάσταση η οποία επηρεάζει την ικανότητα απόκτησης αριθμητικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές που έχουν δυσαριθμησία ενδέχεται να έχουν δυσκολία στην κατανόηση απλών μαθηματικών εννοιών. Στερούνται την διαισθητική αντίληψη των αριθμών  και έχουν προβλήματα στη μάθηση των μαθηματικών πράξεων και των διαδικασιών . (Department for Educational and Skills, 2001).

       Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή διαταραχή επηρεάζει την απόκτηση της γνώσης της αριθμητικής ενός κατά τα άλλα έξυπνου και φυσιολογικού παιδιού ( American Psychiatric Association,1987).

     Στις προηγούμενες δεκαετίες για τα ελληνικά δεδομένα δεν ήταν ένας όρος γνωστός. Υπήρχε μια μικρή αναφορά τόσο σε επίπεδο έρευνας, όσο και σε επίπεδο πρακτικής και παρέμβασης. Πρόσφατες μετρήσεις σχετικά με το ποσοστό των παιδιών που εμφανίζουν τη διαταραχή ανεβάζουν το ποσό στο 6% του γενικού μαθητικού πληθυσμού. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις βέβαια των ειδικών που εντάσσουν την δυσαριθμησία στα πλαίσια γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών και συχνά αυτή την ερμηνεύουν ως σύμπτωμα της δυσλεκτικής διαταραχής.  

  Ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για μία ξεχωριστή ειδική μαθησιακή δυσκολία που ενδέχεται να εμφανιστεί με την αντίστοιχη συμπτωματολογία και σε παιδιά με δυσλεξία, χωρίς όμως να σημαίνει ότι επρόκειτο για δυσλεξία. Το μόνο σίγουρο βέβαια είναι ότι δεν οφείλεται στην νοημοσύνη των παιδιών. Η λογική σκέψη, η ικανότητα για να οδηγείται το παιδί σε συμπεράσματα, η αναγνωστική του ικανότητα, η ορθογραφία του, μπορεί να μην αντιμετωπίζει καμία απόκλιση από ένα παιδί τυπικό ως προς το αναπτυξιακό και χρονολογικό του επίπεδο.


Πρόσθετες δυσκολίες που τα παιδιά με δυσαριθμησία εμφανίζουν είναι:

-Στις συναλλαγές τους στα χρήματα. Δυσκολεύονται να δίνουν το σωστό αριθμό χρημάτων και να παίρνουν τα σωστά ρέστα.
-Στην  απόκτηση δεξιοτήτων χωρικού προσανατολισμού, όπως το διάβασμα ενός χάρτη, ενώ μπορεί να χαθούν εύκολα.
-Έχουν δυσκολίες με την αίσθηση του χρόνου και τα χρονοδιαγράμματα, καθώς πρόκειται για αφηρημένες έννοιες.
-Στην εκμάθηση οδηγιών που έχουν διαδοχή όπως τα μαθηματικά , τα μουσικά όργανα κτλ. Συχνά χάνουν τη σειρά τους σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή  ενδέχεται να χάσουν την αίσθηση του σκορ σε ένα ομαδικό άθλημα .
-Δυσκολίες διεύθυνσης . Γράφουν 23 αντί 32 ή 3 x 5= 51
-Δυσκολία στο να θυμάνται τα κρατούμενα.
-Δυσκολία στην κατακόρυφη αρίθμηση είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. 2,4,6,10,12,16 κτλ  ή 20,16,12,10,8,4 κτλ. 
-Αδυναμία να κατανοήσουν κλάσματα , δεκαδικούς κανόνες γεωμετρίας και άλγεβρας.
-Στο σχηματισμό αντιστοιχήσεων ένα προς ένα.
-Στην κατανόηση του μέρος και του όλου.
-Στη κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης της ποσότητας.

Η διάγνωση της δυσαριθμησίας γίνεται συνδυαστικά τόσο με τη χρήση σταθμισμένων εξειδικευμένων τεστ (οπτικής αντίληψης , μαθηματικών χωρικών εννοιών κτλ), όσο και με κλινική παρατήρηση, την παρακολούθησης δηλαδή του παιδιού και τη συνεχή επαναξιολόγηση του. Στην αξιολόγηση αυτή είναι απαραίτητο να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από το θεραπευτή και ο ψυχοσυναισθηματικός παράγοντας. Πιθανές προηγούμενες αποτυχίες, τραυματικές εμπειρίες και άγχος επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού σε μεγάλο βαθμό και οδηγούν σε μειωμένη αυτοπεποίθηση και εγκατάσταση φοβιών σχετικά με τα μαθηματικά κατά την σχολική περίοδο.
 


    Κάθε πλάνο παρέμβασης πρέπει να είναι εξατομικευμένο και να συνυπολογίζει όλες τις δυσκολίες του παιδιού. Πρωταρχικός στόχος των παιδιών με δυσαριθμησία δεν είναι, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι οι καλοί βαθμοί στο σχολείο. Σημαντικότερο σε σύγκριση με τους βαθμούς είναι η κατανόηση των αριθμών  και η σωστή προσέγγιση γενικότερα των μαθηματικών εννοιών από το παιδί. 

   Η άρνηση, η μειωμένη αυτοεκτίμηση, η παθητικότητα δεν είναι η κύρια δυσκολία, συνηθέστερα έπεται. Η βασική δυσκολία του είναι τα μαθηματικά, η έλλειψη κινήτρου και διάθεσης. Ο  ρόλος του θεραπευτή είναι να βοηθήσει  το παιδί να ξαναβρεί το κίνητρο του και να δώσει μια οικεία διάσταση στα μαθηματικά , κατά τέτοιο τρόπο ώστε να του γίνουν κατανοητά. 

Χρήσιμες συμβουλές που λειτουργούν στα παιδιά με δυσαριθμησία  είναι :
-          -Μην του βάζετε τις φωνές
-      -Όταν το παιδί έχει κουραστεί με την επίλυση των μαθηματικών διακόψτε εκείνη τη στιγμή και επαναλάβετε όταν το παιδί θα έχει ξεκουραστεί
-         - Μειώστε το χρόνο εξάσκησης με ενδιάμεσα μικρά διαλείμματα
-         - Μη χαρακτηρίζεται ή βρίζεται το παιδί
-       -Σχολιάστε την προσπάθεια, ποτέ την προσωπικότητα του , όταν κάνει λάθη. Να είστε επιεικείς με την προσπάθεια.
-       -Διαλέξτε η ώρα μελέτης να είναι όταν το παιδί είναι ήρεμο, ξεκούραστο και ευδιάθετο, όχι όταν εκείνο είναι κουρασμένο και έχει εκνευρισμό.
-       -Προσπαθήστε να μειώσετε την ύλη-θεματική ενότητα που το παιδί έχει διδαχθεί στο σχολείο σε μικρότερες υποενότητες  και όταν γίνει κατανοητό ξανασυνθέστε την ενότητα.
-     -Μη δίνεται έτοιμες απαντήσεις στο παιδί. Προσπαθήστε να εκμαιεύσετε την απάντηση με  στοχευμένες ερωτήσεις.
-         -Οι νέες τεχνολογίες είναι αρκετά βοηθητικές. Κάνουν την διαδικασία περισσότερο ευχάριστη και διασκεδαστική.
-          -Επικοινωνήστε με το σχολείο του παιδιού ώστε να ενημερωθείτε για την απόδοση- συμπεριφορά του εκεί .
-         -Εφαρμόστε τεχνικές που έχετε διαπιστώσει ότι στην επίλυση προβλημάτων του είναι κατανοητές και βοηθητικές .

    Στο Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού και Εφήβου ¨Ωθηση¨  εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και ειδικοί παιδαγωγοί, μέρος της διεπιστημονικής ομάδας, μπορούν να αξιολογήσουν τις τυχόν δυσκολίες του παιδιού και με εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης να βοηθήσουν το παιδί σε αυτές.