" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ -ΔΥΣΛΕΞΙΑΔιαφορές και ομοιότητες  των συμπτωμάτων της Δυσγραφίας και της Δυσλεξίας


 


  Δυσλεξία και Δυσγραφία είναι και οι  δυο διαταραχές  που εντάσσονται στις μαθησιακές δυσκολίες. Η Δυσλεξία επηρεάζει το διάβασμα ενώ η Δυσγραφία  κυρίως το γράψιμο. Μπορεί να αποτελούν δύο διαφορετικές διαταραχές , συχνά όμως  η συμπτωματολογία τους συγχέεται . ‘’Μοιράζονται’’  συμπτώματα  και  συχνά συνυπάρχουν σαν διαταραχές.
Η δυσγραφία είναι μια δυσλειτουργία στην κινητική εικόνα/ συμπεριφορά του ατόμου να παράγει μία λειτουργική / αναγνώσιμη γραφή με το χέρι . Οι δυσκολίες στην γραφή εμφανίζονται όταν το παιδί πρωτοασχοληθεί με προγραφικές ή γραφικές δραστηριότητες . Από την ηλικία των τεσσάρων έως  έξι  χρονών τα παιδιά  αναπτύσσουν μια γραφοκινητική ετοιμότητα. Η εκπαίδευση τους έχει ξεκινήσει νωρίτερα από τα τέσσερα και συνεχίζεται και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.   
  Ο όρος Δυσλεξία συχνά οδηγεί την σκέψη μας σε ένα παιδί με δυσκολίες στο σχολείο και την μάθηση του. Αρχικά  ο όρος περιέγραφε διάφορες μαθησιακές δυσκολίες. Ο διαχωρισμός και η  κατηγοριοποίηση αυτών και η αναλυτικότερη περιγραφή τους ανέδειξε τη δυσλεξία  σε κάτι συγκεκριμένο. Πιθανές δυσκολίες δηλαδή σε ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία και μαθηματικά .Η συνηθέστερη εικόνα  που υπάρχει είναι αντιστροφές γραμμάτων ή δυσκολία στο να ‘’μάθουν’’. Η κάθε περίπτωση δυσλεξικού παιδιού είναι διαφορετική. Κανένα δυσλεξικό παιδί δεν εκδηλώνει την ίδια ακριβώς εικόνα με κάποιον άλλο.  Είναι όμως ξεκάθαρο ότι αυτή  είναι η μία πλευρά της δυσλεξίας. Υπάρχει πλήθος ανθρώπων που πιστεύουν πως η δυσλεξία αποτελεί  εκτός των δυσκολιών  και ένα χάρισμα.  Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο Άλμπερτ Άινσταιν , ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είναι μερικά από τα  παραδείγματα ανθρώπων που χαρακτηρίστηκαν μεγαλοφυΐες ενώ είχαν δυσλεξία. Δεν ήταν μεγαλοφυΐες παρά τη δυσλεξία τους αλλά χάρη σε αυτή. H νοητική λειτουργία που  δημιουργεί μια μεγαλοφυΐα μπορεί επίσης να δημιουργήσει και τα προβλήματα ‘’μάθησης’’. 
Ο πίνακας που ακολουθεί  είναι βοηθητικός όσον αφορά τις δυσκολίες των παιδιών με δυσγραφία και με δυσλεξία :


Δυσγραφία
Δυσλεξία
Τι είναι :
Είναι η δυσκολία που σχετίζεται με τη φυσική δραστηριότητα του γραψίματος. Συχνά τα παιδιά με δυσγραφία εμφανίζουν και δυσκολίες στο να οργανώσουν και να εκφράσουν με γραπτό λόγο της σκέψεις και τις απόψεις τους .
Είναι η δυσκολία με το διάβασμα. Παράλληλα μπορεί να επηρεάσει το γράψιμο, το συλλαβισμό και την ομιλία.  Τα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολίες στην απομόνωση των ήχων ,στη σύνθεση  των ήχων των γραμμάτων ή στη σύνθεση των ήχων σε λέξεις.

Σημάδια που μπορεί να παρατηρήσουμε:
 • Δυσανάγνωστη γραφή
 • Η διαδικασία της γραφής να είναι αργή και επίπονη
 • Περίεργη διάταξη των γραμμάτων στο χαρτί
 • Φτωχό λεξιλόγιο και γραμματική
 • Δυσκολίες στη σύλληψη των γραφικών εργαλείων
 • Λανθασμένα σημεία στίξης
 • Ασύνδετες προτάσεις και έλλειψη παραγράφων
 • Δυσκολία στη οργάνωση πληροφοριών όταν γράφουν
 • Αλλοιώνει τα σχήματα των γραμμάτων ή νούμερων
 • Συχνά μπερδεύει τις κατευθύνσεις  δεξιά αριστερά
 • Γράφει με καθρεπτισμό γράμματα  ή αριθμούς
 • Δεν μένει στη γραμμή του τετραδίου του.
 • Η εμφάνιση των γραμμάτων όσο το γραπτό του συνεχίζεται , χειροτερεύει
 • Δυσκολίες στη γραφή
 • Δυσκολίες στην προφορά των λέξεων
 • Δυσκολίες με την απομνημόνευση  των λέξεων που το παιδί αναγνωρίζει και διαβάζει χωρίς να τις προφέρει
 • Αποφυγή στο να διαβάζει φωναχτά
 • Δυσκολίες στην ανάκληση πληροφοριών που διάβασε είτε ως νόημα, είτε με ακριβές λεξιλόγιο
 • Πιθανή δυσκολία στη γενίκευση της  γνώσης που έχει κατακτηθεί
 • Φτωχό λεξιλόγιο και γραμματική
 • Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει
 • Μπερδεύει τη σειρά των γραμμάτων στις λέξεις , αναγραμματισμοί
 • Δυσκολίες στην ακολουθία των σειρών στο διάβασμα ή στην αναγνωρίσει της ακολουθίας καταστάσεων
 • Δυσκολία στην οργάνωση των σκέψεων κατά την ομιλία
 • Συχνά τα άτομα με δυσλεξία παρουσιάζουν έφεση σε δημιουργικές επαγγέλματα  όπως αρχιτεκτονική ή σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα
 • Συχνά οι δυσκολίες εμφανίζονται όταν το παιδί ξεκινάει μια ξένη γλώσσα
 • Καθρεπτική γραφή σε ορισμένα γράμματα 3,ε, αντικατάσταση σε άλλα β αντί  για θ
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση ημερομηνιών, αριθμών τηλεφώνων, ονομάτων
Πιθανές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαταραχή:
 • Η ακατάστατη γραφή με τα συνεχόμενα λάθη πιθανόν να οδηγήσουν το παιδί να ακούει συχνά εκφράσεις όπως «τεμπέλης» ή «ακατάστατος» και «αδιάφορος»
 • Συχνά δεν αντιλαμβάνονται τα αστεία ή το σαρκασμό ή το ‘’νόημα’’ σε αυτά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικότητα τους.
 • Μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν τις κατάλληλες λέξεις για να απαντήσουν σε μία ερώτηση.
 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Διαταραχές  με συναισθηματικό υπόβαθρο, όπως κατάθλιψη 
Τι μπορεί να βοηθήσει :
 • Οι εργοθεραπευτές  μπορούν να  βοηθήσουν το παιδί σε δεξιότητες λεπτής κίνησης και επιδεξιότητας
 • Ένα διάλλειμα πριν τη διόρθωση της εργασίας
 • Μία λίστα για να σημειώνουν τις εργασίες τους, ορθογραφία , γραμματική, συντακτικό, ανάπτυξη ιδεών, εμφάνιση γραπτού κτλ.
 • Χρήση  βάρους στην άκρη του μολυβιού με στόχο την αύξηση του ιδιοδεκτικού εισερχομένου και την αύξηση του μυϊκόυ τόνου σε πιθανή υποτονία.
 • Χρήση τετραδίου με γραμμές. Χρήση θεραπευτικών προγραφικών και γραφικών  προγραμμάτων π.χ Write from the start, Handwriting without tears, Speed up
 • Εξατομικευμένες ρυθμίσεις στο χώρο –περιβάλλον που το παιδί συνηθίζει να γράφει, θέση γραφής, ύψος γραφείου καρέκλας.
 • Αποκωδικοποίηση των γραμμάτων και των ήχων που συνδέονται με αυτά στο λόγο μέσω συγκεκριμένων οδηγιών που θα βοηθήσουν-στηρίξουν  το παιδί
 • Η στήριξη θα πρέπει να δίνεται και με τη μορφή ένας προς ένας και  μέσω μικρών ομάδων.
 • Πρόγραμμα ανάγνωσης μέσω της πολυαισθητηριακής μάθησης.
 • Επιβράβευση, Μπράβο
 • Συμμετοχή του παιδιού σε αθλήματα (κολύμπι)


Τι υλικά ή διαδικασία χρειάζεται για την στήριξη των μαθητών με τη δυσκολία :
 • Αυξημένο  χρόνος σε τεστ που περιέχουν γράψιμο
 • Να υπάρχει η δυνατότητα  πρόσβασης  του παιδιού στις σημειώσεις του δασκάλου
 • Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο ξεκίνημα των προτάσεων να φανερώνουν τι πρέπει να υπάρξει ως γραπτή απάντηση
 • Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε το παιδί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους  απάντησης  εκτός από τη γραφή
 • Να χωρίζεται η διαδικασία της γραφής σε βήματα
 • Εισαγωγή/ εκπαίδευση σε δεξιότητες πληκτρολόγησης
 • Η χρήση επικλινούς γραφείου
 • Στη ζωγραφική του δίνουμε ένα πρωτότυπο σχέδιο να αντιγράψει
 • Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ειδικού, σπιτιού και εκπαιδευτικού πλαισίου του παιδιού
 • Θα πρέπει να προνοηθεί επιπλέον χρόνος για την γραφή και την ανάγνωση
 • Να υπάρχει η δυνατότητα  πρόσβασης  του παιδιού στις σημειώσεις του δασκάλου για να μειωθεί ο όγκος των σημειώσεων και του διαβάσματος αυτών
 • Απλοποιημένες οδηγίες
 • Βιβλία/ μαθήματα που είναι ηχογραφημένα ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση και να τα ακούει.
 • Απλοποιημένες  εργασίες
Τι μπορεί να κάνω στο σπίτι :
 • Εργασία με πληκτρολόγηση
 • Χρήση λογισμικών που μετατρέπουν το προφορικό σε γραπτό λόγο
 • Χρήση προγραμμάτων γραφοκινητικών παρεμβάσεων
 • Εργασία στη γραφή της φόρμας γραμμάτων χωρίς γράψιμο πχ σχηματίζω τα γράμματα στον αέρα η τα σχηματίζω σε αφρό ξυρίσματος.
 • Δεν τιμωρούμε το παιδί για το αποτέλεσμα της γραφής του.
 • Θα πρέπει οι γονείς, οι θεραπευτές και το εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού να δείξουν υπομονή
 • Δημιουργήστε ένα μέρος/ γραφείο χωρίς να υπάρχουν πολλά ερεθίσματα( π.χ τηλεόραση )που θα διασπάσουν το παιδί κατά τη γραφή.
 • Αρκετά παιδιά αποδίδουν καλύτερα στη γραφή ενώ μασάνε τσίχλα.
 • Ανταμείψτε την προσπάθεια και την πρόοδο του παιδιού.
 • Το διάβασμα να γίνεται φωναχτά, έτσι ώστε το παιδί μέσω της ακοής να βελτιώσει την ικανότητα του στο διάβασμα.
 • Ενθαρρύνεται το παιδί να ακούει  ηχογραφημένα τα βιβλία ή  της εργασίες του
 • Χρησιμοποιείστε λογισμικό που μετατρέπει την ομιλία σε γραφή
 • Για τα μικρότερα παιδιά απαγγείλετε παιδικές μελωδίες και τραγουδήστε  τραγούδια  που μπορεί να τα πουν και τα ίδια.
 • Δημιουργήστε ένα μέρος/ γραφείο χωρίς να υπάρχουν πολλά ερεθίσματα( π.χ τηλεόραση )που θα διασπάσουν το παιδί κατά το διάβασμα του.
 • Δημιουργήστε μία ρουτίνα σχετικά με την ώρα το μέρος ή τον τρόπο διαβάσματος του παιδιού.
 • Ανταμείψτε την προσπάθεια και την πρόοδο του παιδιού.
 • Διαβάστε παραμύθια και ιστορίες.

Πηγές :
 • https://sciencearchives.wordpress.com/2012/11/27/%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81/
 • Το χάρισμα της δυσλεξίας. Ροναλντ ντ.Ντέιβις. Εκδ Καστανιώτη
 • Αριστεροχειρία, μύθοι και πραγματικότητα. Φίλιππος Μ.Βλάχος. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • What’s the Difference Between Visual Processing Issues and Dyslexia? Guinevere Eden