" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

PDMS -2 PEABODY DEVELOPMENTAL MOTOR SCALEPDMS -2
PEABODY DEVELOPMENTAL
MOTOR SCALE

Το PDMS είναι ένα αναπτυξιακό τεστ  που αξιολογεί την κινητική ανάπτυξη των παιδιών από ηλικίες 0 μηνών έως και 72 μηνών .
Η πρώτη προσπάθεια στάθμισης του τέστ έγινε το 1974 στην Αμερική. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε σε μία πειραματική έκδοση  η οποία περιελάμβανε το αξιολογητικό των κινητικών δεξιοτήτων  και επιπρόσθετα  ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Το 1983 ήταν το μόνο αξιολογητικό που μετρούσε αδρή και λεπτή κινητικότητα και ήταν σταθμισμένο από    0 μηνών – 72  μηνών. Η πρώτη στάθμιση αυτή έγινε σε 617 παιδιά σε 20 πολιτείες στην Αμερική. Το 1996  βγήκε η 2η έκδοση. Το 1997 η Αμερικάνικη κυβέρνηση ενέκρινε και προέτρεπε στη χορήγηση του Τεστ .Η στάθμιση του PDMS-2  έγινε σε 2003 παιδιά σε 46 πολιτείες της Αμερικής. Εκτός των υπολοίπων κριτηρίων αξιοπιστίας του PDMS-2 είναι και η  συγκριτική μελέτη μεταξύ PDMS-2 και BAYLEY  

Αποτέλεσμα εικόνας για pdms 2 test

Τι αξιολογεί  :
Το τεστ αξιολογεί δεξιότητες που αφορούν Αδρή και Λεπτή κίνηση.  Συγκεκριμένα στο τεστ η αδρή κίνηση εξετάζει  170 items  χωρισμένα σε 5 κατηγορίες
1.Reflexes  - Αντανακλαστικά
2.Balance  - Ισορροπία
3.Receipt and Propulation
4.Nonlocomotion- Στατικότητα
5.Locomotion - Μετακίνηση
Η λεπτή κίνηση περιλαμβάνει 112 items χωρισμένα σε 4 κατηγορίες
1.Grasping - Λαβές
2.Hand use- Χρήση χεριού
3.Hand – eye coordination – Συντονισμός χεριού ματιού
4.Manual dexterity  - Επιδεξιότητα

Peabody Developmental Motor Scales-Second Edition (PDMS-2)

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τεστ είναι :
1.      Το εύκολο σκοράρισμα
2.      Η σαφήνεια στο σκοράρισμα
3.      Η ξεχωριστή αξιολόγηση cross + fine motor
4.      Η δυνατότητα ερμηνείας (κλινικά εμπειρία ) από το σκορ
5.      Η στάθμιση του σε μεγάλο πληθυσμό και σε εθνική κλίμακα
6.      Η δυνατότητα από τις παρατηρήσεις και τις αδυναμίες (0 στο σκοράρισμα) να εξαχθεί πρόγραμμα παρέμβασης ακόμα και σε πρώιμη παρέμβαση
7.      Εξετάζει + σκοράρει παιδιά όλου του εύρους των κινητικών δυσκολιών χαμηλή- μέση –υψηλή λειτουργικότητα
Η χορήγηση του τεστ γίνεται από :
1.      Εργοθεραπευτές
2.      Φυσικοθεραπευτές
3.      Διαγνώστες
4.      Ειδικούς Πρώιμης Παρέμβασης
5.      Γυμναστές Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

Τι περιλαμβάνει η αξιολογητική διαδικασία :
Η Αναθεωρημένη έκδοση  περιλαμβάνει  6 Υποενότητες που σκοράρει ο εξεταστής :


1.       Αντανακλαστικά . Τα αντανακλαστικά περιλαμβάνουν 8 ερωτήσεις και με βάση τα αναπτυξιακά ορόσημα (http://kentroanaptyxispaidiou.blogspot.gr/2015/11/0-6.html) ολοκληρώνονται μέχρι και τους 12 μήνες
2.     Στατικότητα. Η στατικότητα μετράει δεξιότητες όπως ο έλεγχος στην ικανότητα στάσης με κέντρο τη βαρύτητα και το επανέλεγχο της αρχικής του θέσης- ισορροπίας. Είναι δεξιότητες οι οποίες ηλικιακά αφορούν διάστημα  0-72 μηνών
3.     Μετακίνηση. Σχετίζεται με τον έλεγχος στην ικανότητα του παιδιού στην μετακίνηση (0-72 μηνών) από το ένα σημείο στο άλλο. Μπουσούλημα ,περπάτημα τρέξιμο, χοροπηδητό
4.     Χειρισμός αντικειμένων. Περιλαμβάνει  επί παραδείγματι χειρισμό μπάλας , πιάσιμο, κλώτσημα, πέταγμα. Ηλικιακά εντάσσεται στο διάστημα 12-72 μηνών .
5.     Συλλήψεις. Σχετίζονται με την ικανότητα του παιδιού στο χειρισμό αντικειμένων. Δεξιότητα σύλληψης με το ένα χέρι- με τα δάκτυλα και των δύο χεριών. Είναι δεξιότητες οι οποίες ηλικιακά αφορούν διάστημα  0-54 μηνών
6.     Οπτικοκινητικός συντονισμός. Αφορά τον έλεγχος οπτικών δεξιοτήτων στη σύνθετη εκτέλεση δραστηριοτήτων με τα χέρια .Αντιγραφή μοντέλου , χτίσιμο πύργου κτλ. Είναι δεξιότητες οι οποίες ηλικιακά αφορούν διάστημα  0-72 μηνών.
Που είναι χρήσιμη η εφαρμογή του :

Η χρήση  του PDMS-2 είναι ιδιαίτερα σημαντική στις παρακάτω περιπτώσεις. Αποτελεί ένα ακόμα εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών που εμφανίζουν δυσκολίες στις κινητικές τους δεξιότητες. Συνηθέστερα

·         Χρησιμοποιείται για εκτίμηση της κινητικής ανάπτυξης του παιδιού σε σχέση με τους συνομήλικους του.
·         Υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης της αδρής και λεπτής κινητικότητας
·         Είναι χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς γιατί τόσο τα ποσοτικά όσο και το ποιοτικά  topics  του τεστ αξιολογούνται ξεχωριστά.
·         Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προόδου του παιδιού.
·         Είναι εργαλείο έρευνας . Τα αποτελέσματα του είναι χρήσιμα για τη μελέτη της κινητικής ανάπτυξης σε διαφορετικούς πληθυσμούς , καθώς και για το ρόλο της κινητικής ικανότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία και στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης.
·         Ο χρόνος εφαρμογής είναι  περίπου 45- 60 min. Απαιτούνται 20-30 min  για την Αδρή κινητικότητα (cross motor)  και άλλα  20-30 min για τη λεπτή κινητικότητα  (fine motor ).
·         Συνηθέστερα ο χώρος που πραγματοποιείται το τεστ είναι ένα δωμάτιο ή ένας μακρύς διάδρομος ή σε εξωτερικό χώρο. Οι προϋποθέσεις  είναι να μην υπάρχουν θόρυβοι και εφόσον το παιδί δυσκολεύεται στη διαδικασία  να επιτρέπεται η φυσική παρουσία γονέων ή ακόμα και ο γονέας να κρατάει το παιδί

Μέρος την αξιολογητικής διαδικασία είναι και η καταγραφή σχολίων. Στο τεστ υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον σχόλια ( Recording Comments ) της βαθμολογίας π.χ
Ø  Το παιδί έδειξε ενδιαφέρον για τη δοκιμασία
Ø  Το παιδί πλησίασε τον εξεταστή, το υλικό, έδειξε ενδιαφέρον για τις οδηγίες.
Ø  Το παιδί έκανε αυτοδιόρθωση
Ø  Το παιδί  σχολίασε με λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία.
Ø  Την ικανότητα το παιδιού να ξεχωρίζει την κίνηση μεταξύ των δύο μερών του σώματος
Ø  Το παιδί χαμογέλασε με ικανοποίηση όταν ολοκλήρωσε μία διαδικασία
Ø  Το παιδί έχει αυξημένη ικανότητα στο να μεταφέρει το υλικό από τα δεξιά στα αριστερά και αντίθετα
Ø  Το παιδί ‘πλησιάζει’ την επίλυση προβλήματος. ‘Μονολογεί’ κατά την εκτέλεση  της δραστηριότητας λέγοντας τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει. 990QBX_1.JPG      Στην δεύτερη έκδοση  του PDMS-2 υπάρχει και ένα εγχειρίδιο παρέμβασης το  Motor Activities Program  Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους θεραπευτές κατά  την διαδικασία της παρέμβασης που θα ακολουθήσουν μετά την αξιολόγηση. Αποτελείται από πλήθος δραστηριοτήτων – ασκήσεων που είναι χωρισμένες ανά αναπτυξιακά στάδια και ‘’δυσκολίες’’ που ενδέχεται να εντοπιστούν στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών.  To PDMS-2  είναι ένα απαραίτητο εφόδιο τόσο για την διάγνωση όσο και για την παρέμβαση που θα ακολουθήσει. Παρέμβαση που θα γίνει ενδεχόμενα σε ένα θεραπευτικό χώρο  ή στο σπίτι από τους γονείς με την στήριξη και συμβουλή των θεραπευτών. 

Το κέντρο ‘’ Ώθηση “ θέλοντας να αποτελεί ένα σύγχρονο  θεραπευτικό χώρο με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με πιστοποιημένες μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης διαθέτει το  PDMS-2  τεστ και έχει τους εκπαιδευμένους θεραπευτές στην εφαρμογή ανάλογων αναπτυξιακών τεστ .