" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

1.     Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και που βοηθάει

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθάει το  άτομο, ξεκινώντας από την σχολική έως φοιτητική και επαγγελματική ζωή, να ανακαλύψει και να συνδυάσει όλα εκείνα τα μοναδικά του χαρακτηριστικά ώστε να την/τον βοηθήσει να επιλέξει την κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η επιλογή αυτή μπορεί να χρειαστεί να γίνει  σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του ατόμου είτε είναι μαθητής, φοιτητής είτε ακόμα και καταξιωμένος επαγγελματίας και επιθυμεί αλλαγή καριέρας.

 

Οι κύριοι στόχοι του επαγγελματικού προσανατολισμού αφορούν:

 • 1.     Tην πληροφόρηση για σπουδές
 • 2.      Tην πληροφόρηση για επαγγέλματα
 • 3.      Tην αυτογνωσία
 • 4.     Την λήψη αποφάσεων

5.      Τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας από την εκπαίδευση μέχρι την αγορά εργασίας.

Μέσω διαφόρων εργαλείων και τεστ γίνεται διερεύνηση  και διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης εικόνας για την/τον ίδια/ίδιο ώστε να στοχεύσει στις κατάλληλες θέσεις εργασίας και μετέπειτα στην επαγγελματικής αποκατάστασής.

Τα πιο συνηθισμένα αιτήματα που φτάνουν στους ειδικούς αφορούν άτομα τα οποία:

·        Είναι μπερδεμένα ανάμεσα στα θέλω τους και στα θέλω των γονιών τους

·         Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τι είναι αυτό που τους αρέσει πραγματικά

·         Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην τους αρέσει φαινομενικά τίποτα.

·         Να διαμορφώνουν πολύ συχνά πλασματικές επιθυμίες σε σχέση με τα προτερήματα τους.

·         Συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους φίλους με αποτέλεσμα να χάνουν το δικό του στόχο.

·        Φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν σταδιοδρομία πριν ή και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι η διαδικασία της συμβουλευτικής παρέμβασης σε θέματα επαγγελματικής εξέλιξης, λήψης αποφάσεων, αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. Η  διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της συμβουλευτικής συνέντευξης που πραγματοποιείται από επαγγελματίες ειδικούς σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβολου Σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με ειδικά ψυχοτεχνικά εργαλεία με βάση τη θεωρία του Holland όπου διερευνώνται τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες του ενδιαφερόμενου.


2.      Η θέση του συμβούλου


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία μεταξύ του εκάστοτε ατόμου και ενός συμβούλου, ειδικού σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην αρχή διαμορφώνεται ένα ατομικό σχέδιο δράσης, γίνεται η συνέντευξη και οι αξιολογήσεις, τέλος πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των αρχικών στόχων και τυχών επαναδιαπραγματεύσεών. Ο στόχος του συμβούλου, μέσω της προαναφερόμενης  διαδικασίας είναι να εντοπίσει τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις προσδοκίες του άτομού. Προϋπόθεση αποτελεί το κλίματος αποδοχής, κατανόησης και θετικής ενίσχυσης. Ο σύμβουλος δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το άτομο και φροντίζει να εντοπίσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες με τις οποίες έχει έρθει. Τελικό βήμα είναι να  προτείνει και να  αναδείξει «νέους ορίζοντες». Η όλη διαδικασία μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι  αυστηρά εχέμυθη.
3.     Τα βήματαΣτην πρώτη συνάντηση, πραγματοποιείται μια πρώτη συνέντευξη όπου εντοπίζονται οι ανάγκες των εξυπηρετούμενων. Ακολούθως διαμορφώνεται ένα σχέδιο δράσης και στην συνέχεια πραγματοποιούνται μια σειρά από διερευνητικά τεστ και εγχειρίδια, για την καλύτερη αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών του. Ο σύμβουλος καταγράφει σημαντικές πληροφορίες για το άτομο, όπως σχολικό ιστορικό, βαθμοί, ενδιαφέροντα, σχέσεις με φίλους, προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να κατανοήσει και να διερευνήσει το αίτημα του συμβουλευμένου πριν προβεί στην εφαρμογή των τεστ. Στη δεύτερη φάση, και αφού ο συμβουλευομένου έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργαλείων γίνεται μαζί με τον σύμβουλο μια επεξήγηση και ανασκόπηση των αποτελεσμάτων, των θέλω και επιθυμιών του ατόμου καθώς και αναφορά στα προτεινόμενα επαγγέλματα που ταιριάζουν στο προφίλ της/του εξεταζόμενης/νου. Στόχος της διαδικασίας, είναι να αφυπνίσει και να προβληματίσει το άτομο  ως προς τα θέλω και τις ικανότητες του σε σχέση με την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Καινούργια δεδομένα και εμπειρίες μπορεί να αλλάξουν τα θέλω. Πάντα υπάρχουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες αναπροσαρμογής των θέλω και επιθυμιών μας.

 

4.     Τι είναι και πως λειτουργεί το emellon

Το τεστ emellon είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού που βασίζεται σε κλειστές ερωτήσεις που αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες τους ατόμου.

Οι 4 βασικοί πυλώνες της προσωπικότητας είναι:

Ø Εσωστρέφεια/εξωστρέφεια όπου αφορά το ενδιαφέρον μας προς τους άλλους και την κοινωνική αντίληψη του ατόμου.

Ø Αίσθηση/διαίσθηση που αφορά τον τρόπο αντίληψης της καθημερινότητας σε πρακτικά θέματα.

Ø Συναίσθημα/λογική  που σχετίζεται με τον τρόπο λήψης αποφάσεων

Ø Οργάνωση/προσαρμογή που αφορά τους μηχανισμούς αντίδρασης και οργάνωσης των υποχρεώσεων μας.

Η κλίμακα με τις ικανότητες βασίζεται στις 10 είδη ικανοτήτων, την αριθμητική, λογική, αντίληψης χώρου, μηχανική, παρατηρητικότητας, γλωσσική, στη χρήση συνειρμών, στην ορθογραφική, στην ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης και την μηχανική απομνημόνευσης. Η  κάθε μια περιλαμβάνει ένα σύνολο επιλογών και συσχετισμών με επαγγέλματα. Το άτομο καλείται να απαντήσει σε ένα εύρος ερωτήσεων, συγκεκριμένα  90 από 120 ερωτήσεις, που αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες του. Αφού ολοκληρώσει τα ερωτηματολόγια, παρέχονται στον ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα με βάση τις κατηγορίες προσωπικότητας κατά Holland καθώς και των προτεινόμενων επαγγελματικών κατηγοριών.Συγκεκριμένα :

Κατηγορίες επαγγελμάτων

 • v Επαγγέλματα υγείας
 • v Πληροφορική
 • v Επικοινωνία
 • v Καλλιτεχνικά και Ψυχαγωγία
 • v Μηχανολογικά επαγγέλματα
 • v Τουριστικά
 • v Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών
 • v Διοικητικών.


Κατηγορίες προσωπικότητας κατά Holland

 • v Ρεαλιστικός
 • v Επιχειρηματικός
 • v Ερευνητικός
 • v Κοινωνικός
 • v Καλλιτεχνικός
 • v Οργανωτικός

 

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

 

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ      ΔΟΝΤΙΩΝΓια εμάς το βούρτσισμα των δοντιών είναι μια απλή/ καθημερινή  διαδικασία και η οδοντόβουρτσα/ οδοντόκρεμα ένα απλό αντικείμενο.

 Ισχύει όμως το ίδιο και με τα παιδιά με αναπτυξιακά ελλείμματα ,

Για τα παιδιά μας, το βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να είναι δύσκολο και αγχωτικό έργο. Πρόκειται για μία επεμβατική διαδικασία που για τα παιδιά με αναπτυξιακά ή αισθητηριακά ελλείμματα μπορεί να είναι δυσάρεστα ή και επώδυνα .

Το να αντιληφθούμε ποιο γεγονός / κατάσταση προκαλεί τις συμπεριφορές αυτές αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για να παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη/ βοήθεια από την μεριά των γονέων και των θεραπευτών στο παιδί. Υπάρχουν θεραπευτικές  παρεμβάσεις ή εξοπλισμός που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του παιδιού.

 

Κρίνεται αναγκαίο να διαπιστώσουμε αν το παιδί είναι αισθητηριακός αναζητητής ή εμφανίζει εικόνα αισθητηριακής αμυντικότητας στο στόμα . Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται την απάντηση μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τον εργοθεραπευτή που είστε σε συνεργασία.

 

Τα παιδιά που είναι αισθητηριακοί αναζητητές εμφανίζουν εικόνα συνεχούς κίνησης, δυσκολεύονται να ηρεμίσουν . Πιθανόν να τρίζει τα δόντια του ενώ βουρτσίζει τα δόντια του συνήθως βρίσκεται σε κίνηση. Επιτρέψτε του την κίνηση Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να αποτελέσει λύση η χρήση ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας ή μιας πιο φαρδιάς οδοντόβουρτσας. Μπορείτε ενώ βουρτσίζει τα δόντια του να τραγουδάτε ένα τραγούδι που του αρέσει προκειμένου να δώσετε ένα επιπλέον ερέθισμα στην αισθητηριακή του αναζήτηση Η χρήση χρονομέτρου στο βούρτσισμα βοηθάει προκειμένου να αντιληφθεί το παιδί πότε αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται μια διαδικασία  Η οπτικοποίηση είναι ένα εξαιρετικά βοηθητικό ‘’εργαλείο’’ για τα παιδιά.

 Οπτικοποιημένο πρόγραμμα για τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βουρτσίσουμε και με ποια σειρά

Για τα παιδιά με αισθητηριακή αμυντικότητα το βούρτσισμα μπορεί να είναι σε διαβάθμιση από απλά ενοχλητικό έως και αφόρητο . Τα παιδιά αυτά μπορεί να εμφανίσουν εικόνα χαμηλής κινητικότητας στο στόμα ή και περιορισμένο εύρος στα φαγητά που προτιμούν  ή στις υφές τις οποίες δέχονται. Πηγαίνετε  αργά. Μπορεί να κρατήσει το στάδιο της αποδοχής της οδοντόβουρτσα ή της οδοντόκρεμάς αρκετό καιρό και συχνές προσπάθειες . Προσπαθήστε να κάνετε τη διαδικασία διασκεδαστική .

 

 

Οδοντόβουρτσα με 3 επιφάνειες βουρτσίσματος


Υπάρχει μια μεγάλη  ποικιλία εξαρτημάτων εξοπλισμού που είναι χρήσιμα. Απευθυνθείτε στον εργοθεραπευτή σας προκειμένου να σας παρέχει την ανάλογη βοήθεια.


Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος

Εργοθεραπευτής SIT

 

 

 

Πώς φαίνεται η διαταραχή της εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά

 

Πώς φαίνεται η διαταραχή της εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά

 

 

 Η εκτελεστική δυσλειτουργία μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την ηλικία των 2 ετών. Τα συμπτώματα της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στα παιδιά έως και το 90 τοις εκατό (90%) των παιδιών με ADHD έχουν επίσης ελλείμματα  εκτελεστικής λειτουργίας, πολλά από τα οποία διαρκούν έως την ενηλικίωση.

Οι επτά εκτελεστικές λειτουργίες

 • 1.       αυτογνωσία
 • 2.       αναστολή
 • 3.       μη-λεκτική μνήμη εργασίας
 • 4.       λεκτική μνήμη εργασίας,
 • 5.       συναισθηματική αυτορρύθμιση
 • 6.       αυτο-κίνητρο και προγραμματισμός  
 • 7.       επίλυση προβλημάτων

Οι παραπάνω λειτουργίες αναπτύσσονται διαδοχικά με την πάροδο του χρόνου.

Η αυτογνωσία αρχίζει να αναπτύσσεται περίπου στην ηλικία των 2 ετών. έως την ηλικία των 30 ετών, ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων αναπτύσσονται πλήρως σε έναν νευροτυπικό εγκέφαλο. Ωστόσο, τα άτομα με ADHD γενικά υστερούν 30 έως 40 τοις εκατό (30-40%) πίσω από τους συνομηλίκους τους στην ανάπτυξη μιας εκτελεστικής λειτουργίας και στη συνέχεια της επόμενης. Η δυσλειτουργία των επιμέρους παραγόντων είναι συχνά δύσκολο να αγνοηθεί κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων στις τάξεις του Δημοτικού, όταν οι σχολικές δομές και τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν δραματικά και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις αυξάνονται.


 


Οι γονείς και οι δάσκαλοι συχνά δεν καταλαβαίνουν γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα σε μια εργασία και υποθέτουν ότι θα κατακτήσουν  τις απαραίτητες δεξιότητες χωρίς να είναι απαραίτητο να δεχθούν κάποιου είδους βοήθεια. Είναι σημαντικό να αρχίσετε να βοηθάμε τα παιδιά με  ΔΕΠΥ  νωρίς και να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι διαταραχές, ώστε τα παιδιά να μην αισθάνονται μειονεκτικά , αδύναμα ή τεμπέληδες. Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται να ξεκινήσει, μπορεί να θυμηθεί μόνο δύο ή τρία πράγματα κάθε φορά, αγωνίζεται με την επίλυση προβλημάτων ή αισθάνεται συγκλονισμένος στο σχολείο, μπορεί να έχει έλλειμμα εκτελεστικής λειτουργίας. Τα κοινά σημεία και συμπτώματα των ελλειμμάτων εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά περιλαμβάνουν:

*      Ξεχνούν εργασίες και δουλειές στο σπίτι

*      Δυσκολεύονται με την ανεξάρτητη έναρξη της εργασίας

*      Έχουν δυσκολία στην εκτίμηση της διάρκειας μιας εργασίας

*      Αποσπούνται εύκολα

*      Έχουν δυσκολία στην παρακολούθησης των αντικειμένων

*      •Παρουσιάζουν  αδυναμία να θυμηθούν ονόματα και άλλες βασικές λεπτομέρειες

*      Δυσκολεύονται  με την ακρόαση και την τήρηση των οδηγιών

*      Συχνά μεταβαίνουν  σε άλλη εργασία πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη

*      Εμφανίζουν δυσκολία στο να θυμηθούν  και να ακολουθήσουν  οδηγίες πολλαπλών βημάτων

*      Εμφανίζουν έλλειμμα  κατανόησης ρόλων σε οργανισμούς πολλαπλών τμημάτων, όπως αθλητικές ομάδες

*      Δυσκολεύονται στις  μεταβάσεις μεταξύ εργασιών

Η συνειδητοποίηση αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να δημιουργήσουν ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν αξιολόγηση και θεραπεία πριν ένα παιδί αρχίσει να αγωνίζεται στο σχολείο.

Συμπτώματα εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο σπίτι.

 Τα συμπτώματα της διαταραχής εκτελεστικής λειτουργίας μπορεί να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Για να διαπιστώσετε εάν το παιδί σας μπορεί να εμφανίζει σημάδια αναζητήστε τα ακόλουθα αναγνωριστικά στο σπίτι:

*      Εάν κάθεστε με το παιδί σας και βοηθήσετε να δομήσετε τις εργασίες, η εργασία στο σπίτι ολοκληρώνεται. Αν πείτε "Πήγαινε στην εργασία σου" και, στη συνέχεια, κάντε check in, δεν θα είναι πλήρης ή ακόμη μπορεί και να μην έχει ξεκίνησει.

*      Όταν ζητάτε από το παιδί σας να πάει και να ετοιμαστεί για ύπνο, πηγαίνει στον δωμάτιο του  , αλλά στη συνέχεια κάποιο ερέθισμα  αποσπά την προσοχή και ξεχνά για ποιο λόγο πήγε σε αυτό και τι θα έπρεπε να κάνει στη συνέχεια.

*      Το δωμάτιο του παιδιού σας μπορεί να χαρακτηριστεί χαοτικό. Τα ρούχα είναι στο πάτωμα και όλα τα συρτάρια είναι ανοιχτά, με αντικείμενα που πέφτουν έξω. Τα καθαρά ρούχα αναμιγνύονται με βρώμικα.

*      Ζητάτε από το παιδί σας να περιμένει όσο τελειώνετε ένα τηλεφώνημα προτού σας πει κάτι σημαντικό, αλλά όταν κλείσετε το τηλέφωνο, ξεχάσει τι ήθελε να πει.

*      Ζητάτε από το παιδί σας να επαναφέρει μια ιστορία που μόλις είπατε, αλλά δυσκολεύεται και παραλείπει βασικές λεπτομέρειες.

*      Το παιδί σας δυσκολεύεται να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία/ κανόνες που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε ομαδικό άθλημα.

Τα συμπτώματα της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο σχολείο.

 


 

 Πολλά παιδιά με διαταραχή εκτελεστικής λειτουργίας  δυσκολεύονται στο σχολείο λόγω δυσλειτουργιών στη μνήμη εργασίας. Τα ακόλουθα σημεία μπορεί να υποδηλώνουν ότι η διαταραχή εκτελεστικών λειτουργιών  επηρεάζει τη μάθηση:

*      Το παιδί  ονειρεύεται τακτικά στην τάξη.

*      Ο δάσκαλος έχει στείλει αρκετές σημειώσεις στο σπίτι ότι το παιδί σας δεν τελειώνει την εργασία του.

*      Το παιδί σας ασχολείται σε λεκτικές εργασίες, όπως συζητήσεις στην τάξη.

*      Κατά τη διάρκεια του διαλλείματος το παιδί σας παίζει καλά με φίλους και απολαμβάνει παιχνίδια, αλλά όταν σας λέει γι 'αυτό, δεν μπορεί να θυμηθεί τα ονόματα των παιχνιδιών ή των συμμαθητών  του.

*      Το σακίδιο του παιδιού σας είναι ανοργάνωτο .

*      Εάν ο δάσκαλος βοηθήσει το παιδί  να δώσει δομή σε μια εργασία, το παιδί  μπορεί να το ολοκληρώσει.

*      Το παιδί σας ξεχνά τακτικά να φέρνει στο σπίτι τα υλικά και τα βιβλία που χρειάζεται για να κάνει την εργασία του.

*      Το παιδί  δυσκολεύεται να θυμηθεί όλα τα βήματα που απαιτούνται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων/ πράξεων που απαιτούν πολλά βήματα .

Friedman, Naomi P., et al. “Individual Differences in Executive Functions Are Almost Entirely Genetic in Origin.” Journal of Experimental Psychology: General, 137(2): 201–225., May 2008, doi: 10.1037/0096-3445.137.2.201.

1 Elliot, Rebecca. “Executive functions and their disorders: Imaging in clinical neuroscience.” British Medical Bulletin, vol. 65, no. 1, March 2003, pp. 49-59, doi: 10.1093/bmb/65.1.49.

 

Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του κειμένου What Does Executive Function Disorder Look Like  in Children ? που απαντάτε στην ιστοσελίδα : https://www.additudemag.com/what-is-executive-function-disorder/?utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=best_april_2021&utm_content=040221&goal=0_d9446392d6-40e666bcef-288451157

 

10 οφέλη της μουσικής για τα παιδια με ΔΕΠ-Υ

10 οφέλη της μουσικής για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ

 

 

 

Τα οφέλη της μουσικής είναι ευρύτατα και καλά τεκμηριωμένα. Από τη διδασκαλία της ενσυναίσθησης και τη βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης, έως τον εντοπισμό του χρόνου και τη χαλάρωση των συναισθημάτων, η μουσική μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού με ΔΕΠ-Υ. Οι στίχοι, ο ρυθμός, η μελωδία και το τέμπο διαμορφώνουν με ΄΄μαγικό’’ τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Τα οφέλη της μουσικής για το μυαλό, το σώμα και τη συνολική υγεία είναι γνωστά και καλά τεκμηριωμένα. Η μουσική ‘’στοχεύει΄΄ τον εγκέφαλο - ρυθμίζοντας τη διάθεση και το άγχος, βελτιώνοντας τη μνήμη και τη γνώση, ακόμη και προσθέτοντας δομή στην καθημερινή ζωή.

 

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν μεγάλα οφέλη από τη μουσική. Ο ρυθμός, η μελωδία, ο ρυθμός και οι στίχοι της μουσικής μπορεί να αξιοποιηθούν για να τους βοηθήσουν να ενεργοποιήσουν την εστίαση, να ενισχύσουν τις οργανωτικές δεξιότητες, να ενθαρρύνουν τις επιθυμητές συμπεριφορές, να βελτιώσουν τα συμπτώματα υπερκινητικότητας ή διάσπασης  και πολλά άλλα.

 

Είτε πρόκειται για Μότσαρτ είτε Metallica, η μουσική ωφελεί τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, ακόμα κι αν δεν είναι μουσικοί. Βρείτε δημιουργικές δραστηριότητες που μπορεί να ενσωματώσει η οικογένειά σας στην καθημερινή ζωή και αυξάνούν την ένταση στις θεραπευτικές δυνάμεις της μουσικής.

 

 

Τα οφέλη της μουσικής για παιδιά με ΔΕΠ-Υ

1. Η μουσική βελτιώνει την προσοχή και την εστίαση.

 

Οι χρονικές και ρυθμικές ιδιότητες της μουσικής πιστεύεται ότι ρυθμίζουν ορισμένα συμπτώματα παρόρμησης/προσοχής. Το παιχνίδι ή η εκμάθηση ενός οργάνου μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση της προσοχής, την εναλλακτική προσοχή, τον έλεγχο της παρόρμησης και τη λήψη αποφάσεων. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά που μελέτησαν ένα μουσικό όργανο έδειξαν καλύτερη ακουστική συνδεσιμότητα στον εγκέφαλο, η οποία συχνά παρατηρείται σε μειωμένο βαθμό στα παιδιά ΔΕΠ-Υ.

 

Τα μαθήματα μουσικής αυξάνουν επίσης την ικανότητα του παιδιού σας να εργάζεται σε ένα θορυβώδες περιβάλλον, κάτι που είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση των περισπασμών.

2. Η μουσική ενισχύει τη μνήμη.

 

Η προσάρτηση πληροφοριών σε στίχους και μελωδία βοηθά τα παιδιά - με και χωρίς ΔΕΠ-Υ να θυμούνται σημαντικά στοιχεία. Δοκιμάστε να διδάξετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, μικροδουλειές και διαδικασίες (όπως πλύσιμο χεριών ή δέσιμο παπουτσιών) για να συντονίσετε τα αγαπημένα τραγούδια του παιδιού σας.

3. Η μουσική λειτουργεί ως βοηθητικό πρόγραμμα.

 

Για μερικούς μαθητές, η ακρόαση μουσικής κατά τη διάρκεια της μελέτης λειτουργεί καλά επειδή διατηρεί τον εγκέφαλο ενεργοποιημένο, συγκεντρωμένο και λιγότερο επιρρεπές σε περισπασμούς. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό είδος που να είναι καλύτερο για μελέτη - είναι εντελώς ατομικό. Το εάν οι στίχοι στη μουσική που προτιμάτε το παιδί σας είναι κατάλληλοι είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά δεν αποκλείεται αυτόματα το hip-hop ή το heavy metal. μπορεί να λειτουργήσει για να εστιάσει το παιδί σας. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να εξερευνήσει είδη και να χρησιμοποιήσει ακουστικά με άνετα επίπεδα έντασης.

4. Η μουσική βοηθά στην παρακολούθηση του χρόνου.

 

Τα ελλείμματα αντίληψης χρονικών εννοιών είναι συχνά στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και η μουσική βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης και ευαισθητοποίησης του χρόνου. Δοκιμάστε προκειμένου να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα να παίξετε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής με χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να είναι ευκολότερο για το παιδί σας να συμβαδίζει με ένα αγαπημένο soundtrack αντί για ένα χρονόμετρο ή ρολόι χωρίς τόνωση. Η μουσική διδάσκει επίσης την προβλεψιμότητα - ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης, ενημερώνοντας το παιδί σας ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ή να ολοκληρώσετε.

 

5. Η μουσική αυξάνει την ενέργεια.

 

 

Μια καλή μελωδία μπορεί να τονώσει τον εγκέφαλο και το σώμα, αυξάνοντας τα επίπεδα της ντοπαμίνης και αυξάνοντας το κίνητρο του παιδιού σας να αντιμετωπίσει ακόμη και τις λιγότερο επιθυμητές εργασίες. Όπως με τη μουσική μελέτης, ζητήστε από το παιδί σας να ακούσει διαφορετικά είδη για να δει τι λειτουργεί καλύτερα. Ρωτήστε τα παιδιά πώς αισθάνονται όταν ακούνε ένα τύπο μουσικής - Είναι πιο ανήσυχοι; Περισσότερα στη ζώνη; Ίσως πολύ ενισχυμένοι και ενεργοποιημένοι;

 

Εάν το παιδί σας έχει υπερβολική ενέργεια, η μουσική και η κίνηση είναι εξαιρετικοί τρόποι για να τη διοχετεύσει. Δοκιμάστε να εγγραφείτε το μικρό παιδί σας σε ένα αναπτυξιακό μουσικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας δεξιοτήτων μέσω της εμπειρίας της μουσικής. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από μαθήματα χορού ή άλλες ομαδικές μουσικές εμπειρίες.

6. Η μουσική προάγει την ηρεμία.

 

Όπως η μουσική μπορεί να ενισχύσει την ενέργειά μας, μπορεί επίσης να μας ηρεμήσει και να μας καταπραΰνει, καθιστώντας το ένα αποτελεσματικό εργαλείο για συναισθηματική ρύθμιση. Και πάλι, η επιλογή στη μουσική είναι προσωπική. Μερικά παιδιά χαλαρώνουν σε ένα ηχητικό κομμάτι της φύσης ή σε μια σύνθεση χωρίς στίχους. Άλλοι αισθάνονται ήρεμοι και χαρούμενοι ακούγοντας ένα αισιόδοξο ποπ τραγούδι.

7. Η μουσική βελτιώνει την αυτοεκτίμηση.

 


Πάρα πολλά παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η δημιουργία μουσικής και η εκμάθηση του παιχνιδιού ενός οργάνου μπορούν να δημιουργήσουν αυτοπεποίθηση και μια ικανότητα στην οποία μπορούν να υπερηφανεύονται. Μπορεί επίσης να διδάξει στα παιδιά τη σημασία των πρακτικών δεξιοτήτων και της επιμονής στη διαδικασία δημιουργίας σε κάτι που είναι ιδιαίτερο και ευχάριστο.

 

Η μουσική είναι επίσης αρκετά ομαλοποιημένη - το παιδί σας μπορεί να συνδεθεί με τους συνομηλίκους του μιλώντας για μουσική, τα όργανα που παίζει και τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Η συμμετοχή σε ορχήστρα ή μπάντα στο σχολείο είναι εξαιρετική για την οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων ενώ επιδιώκει μουσικά ενδιαφέροντα. Καθώς η μουσική και η κίνηση έχουν μια συνάφεια, πολλά παιδιά επωφελούνται από το χορό ή μια άλλη εμπειρία κίνησης που λειτουργεί με τη μουσική.

Εάν το παιδί σας θέλει να μάθει πώς να παίζει ένα όργανο, φροντίστε να εξερευνήσετε μια ποικιλία από αυτά - πιάνο, ντραμς, κιθάρα, τσέλο κλπ. - για να βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εκείνο πραγματικά.

 

 8. Η μουσική ενισχύει τις επιθυμητές συμπεριφορές.

 

 Εάν η ακρόαση ή η εκτέλεση μουσικής είναι μια ικανοποιητική δραστηριότητα για το παιδί σας, χρησιμοποιήστε την για να ενθαρρύνετε την δεξιότητα προσοχής. Προσφέρετε ένα μουσικό βίντεο, για παράδειγμα, αφού το παιδί σας ολοκληρώσει την εργασία του.

 

9. Η μουσική ενθαρρύνει την ενδοσκόπηση.

 

Το τραγούδι προωθεί τη συναισθηματική έκφραση και την ενδοσκόπηση - ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, τον εαυτό τους και πώς να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους σε άλλους. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σύνθεσης τραγουδιών. Με τους εφήβους, που χτίζουν την αίσθηση του εαυτού τους και της ανεξαρτησίας τους, η σύνταξη τραγουδιών μπορεί να είναι ιδιαίτερα καρποφόρα για αυτο-εξερεύνηση. Οι γονείς μπορούν να μάθουν πολλά για τη συναισθηματική κατάσταση, τις προτεραιότητες και τα πάθη του παιδιού τους μέσω αυτών των ασκήσεων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξερευνήσετε τη σύνταξη τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων συμπλήρωσης όπου τα παιδιά ανταλλάσσουν γνωστούς στίχους σε μια οικεία μουσική με τη δική τους.

 

10. Η μουσική διδάσκει ενσυναίσθηση.

 


 Η ανάλυση στίχων διδάσκει στα παιδιά για την οπτική γωνία, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων και τον αυτο-προβληματισμό. Ανοίξτε μια συζήτηση με το παιδί σας για ένα αγαπημένο τραγούδι και ζητήστε του να σκεφτεί τι σημαίνουν οι στίχοι. Τι θα μπορούσε να πει ο καλλιτέχνης; Τι ενδείξεις παρέχουν οι στίχοι; Προσπαθήστε το παιδί σας να γράψει τους στίχους σε χαρτί για να τα διερευνήσει πραγματικά. Κρατήστε ένα αρχείο καταγραφής τραγουδιών και μουσικής που ενεργοποιεί, ηρεμεί και ρυθμίζει το παιδί σας ως εύχρηστη αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη μουσική στοχοκατευθυνόμενα για να πετύχετε τα αποτελέσματα που αναζητάτε. Η μουσική υπόκρουση, ακόμη και αν το παιδί σας δείχνει να μην συντονίζεται, μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά τη μουσική. Τα παιδιά (και όλοι μας) χρειάζονται επίσης ήσυχο χρόνο. Η υπερβολική μουσική μπορεί να οδηγήσει στο σημείο εξοικείωσης, τότε η μουσική μπορεί να μην έχει καμία επίδραση. Όσον αφορά τα μαθήματα μουσικής να είστε ειλικρινείς με τον καθηγητή σχετικά με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του παιδιού σας, ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν σωστά (μπορεί να αναδιοργανώσουν το στούντιο, για παράδειγμα, για να εξαλείψουν τις περισπασμούς). Αναζητήστε έναν ευέλικτο εκπαιδευτή που θα πειραματιστεί με διαφορετικές μεθόδους για εναλλακτικούς μαθητές. Μιλήστε με έναν πιστοποιημένο θεραπευτή μουσικής, ο οποίος μπορεί να διδάξει μαθήματα ή να σας παραπέμψει σε κάποιον που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού σας.

Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του άρθρου που δημοσιεύθηκε στο παρακάτω site :              www.additudemag.com και συγκεκριμένα στο ακόλουθο link.

https://www.additudemag.com/benefits-of-music-adhd/?utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=best_february_2021&utm_content=020521&goal=0_d9446392d6-868522e8f2-288451157

Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος

Εργοθεραπευτής.