" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΠΥΣυχνά υπάρχει προβληματισμός ακόμα και στην κλινική / θεραπευτική κοινότητα σχετικά με τα στοιχεία / συμπεριφορές που πιθανότατα μπορούμε να συναντήσουμε σε παιδιά που έχουν Αυτισμό  , Δεπ-υ η Χαρισματικότητα. Στο παρακάτω ''διάγραμμα'' φαίνεται ποια είναι μερικά από τα συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε κάθε διάγνωση. Ταυτόχρονα στην επικάλυψη των κύκλων φαίνεται ποιο είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν σε ένα βαθμό τις διαγνώσεις  
 Το παρών ''διάγραμμα'' αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της Kathy Higgins Lee. Tending Paths.

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

1.     Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και που βοηθάει

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθάει το  άτομο, ξεκινώντας από την σχολική έως φοιτητική και επαγγελματική ζωή, να ανακαλύψει και να συνδυάσει όλα εκείνα τα μοναδικά του χαρακτηριστικά ώστε να την/τον βοηθήσει να επιλέξει την κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η επιλογή αυτή μπορεί να χρειαστεί να γίνει  σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του ατόμου είτε είναι μαθητής, φοιτητής είτε ακόμα και καταξιωμένος επαγγελματίας και επιθυμεί αλλαγή καριέρας.

 

Οι κύριοι στόχοι του επαγγελματικού προσανατολισμού αφορούν:

 • 1.     Tην πληροφόρηση για σπουδές
 • 2.      Tην πληροφόρηση για επαγγέλματα
 • 3.      Tην αυτογνωσία
 • 4.     Την λήψη αποφάσεων

5.      Τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας από την εκπαίδευση μέχρι την αγορά εργασίας.

Μέσω διαφόρων εργαλείων και τεστ γίνεται διερεύνηση  και διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης εικόνας για την/τον ίδια/ίδιο ώστε να στοχεύσει στις κατάλληλες θέσεις εργασίας και μετέπειτα στην επαγγελματικής αποκατάστασής.

Τα πιο συνηθισμένα αιτήματα που φτάνουν στους ειδικούς αφορούν άτομα τα οποία:

·        Είναι μπερδεμένα ανάμεσα στα θέλω τους και στα θέλω των γονιών τους

·         Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τι είναι αυτό που τους αρέσει πραγματικά

·         Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην τους αρέσει φαινομενικά τίποτα.

·         Να διαμορφώνουν πολύ συχνά πλασματικές επιθυμίες σε σχέση με τα προτερήματα τους.

·         Συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους φίλους με αποτέλεσμα να χάνουν το δικό του στόχο.

·        Φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν σταδιοδρομία πριν ή και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι η διαδικασία της συμβουλευτικής παρέμβασης σε θέματα επαγγελματικής εξέλιξης, λήψης αποφάσεων, αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. Η  διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της συμβουλευτικής συνέντευξης που πραγματοποιείται από επαγγελματίες ειδικούς σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβολου Σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με ειδικά ψυχοτεχνικά εργαλεία με βάση τη θεωρία του Holland όπου διερευνώνται τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες του ενδιαφερόμενου.


2.      Η θέση του συμβούλου


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία μεταξύ του εκάστοτε ατόμου και ενός συμβούλου, ειδικού σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην αρχή διαμορφώνεται ένα ατομικό σχέδιο δράσης, γίνεται η συνέντευξη και οι αξιολογήσεις, τέλος πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των αρχικών στόχων και τυχών επαναδιαπραγματεύσεών. Ο στόχος του συμβούλου, μέσω της προαναφερόμενης  διαδικασίας είναι να εντοπίσει τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις προσδοκίες του άτομού. Προϋπόθεση αποτελεί το κλίματος αποδοχής, κατανόησης και θετικής ενίσχυσης. Ο σύμβουλος δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το άτομο και φροντίζει να εντοπίσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες με τις οποίες έχει έρθει. Τελικό βήμα είναι να  προτείνει και να  αναδείξει «νέους ορίζοντες». Η όλη διαδικασία μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι  αυστηρά εχέμυθη.
3.     Τα βήματαΣτην πρώτη συνάντηση, πραγματοποιείται μια πρώτη συνέντευξη όπου εντοπίζονται οι ανάγκες των εξυπηρετούμενων. Ακολούθως διαμορφώνεται ένα σχέδιο δράσης και στην συνέχεια πραγματοποιούνται μια σειρά από διερευνητικά τεστ και εγχειρίδια, για την καλύτερη αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών του. Ο σύμβουλος καταγράφει σημαντικές πληροφορίες για το άτομο, όπως σχολικό ιστορικό, βαθμοί, ενδιαφέροντα, σχέσεις με φίλους, προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να κατανοήσει και να διερευνήσει το αίτημα του συμβουλευμένου πριν προβεί στην εφαρμογή των τεστ. Στη δεύτερη φάση, και αφού ο συμβουλευομένου έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργαλείων γίνεται μαζί με τον σύμβουλο μια επεξήγηση και ανασκόπηση των αποτελεσμάτων, των θέλω και επιθυμιών του ατόμου καθώς και αναφορά στα προτεινόμενα επαγγέλματα που ταιριάζουν στο προφίλ της/του εξεταζόμενης/νου. Στόχος της διαδικασίας, είναι να αφυπνίσει και να προβληματίσει το άτομο  ως προς τα θέλω και τις ικανότητες του σε σχέση με την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Καινούργια δεδομένα και εμπειρίες μπορεί να αλλάξουν τα θέλω. Πάντα υπάρχουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες αναπροσαρμογής των θέλω και επιθυμιών μας.

 

4.     Τι είναι και πως λειτουργεί το emellon

Το τεστ emellon είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού που βασίζεται σε κλειστές ερωτήσεις που αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες τους ατόμου.

Οι 4 βασικοί πυλώνες της προσωπικότητας είναι:

Ø Εσωστρέφεια/εξωστρέφεια όπου αφορά το ενδιαφέρον μας προς τους άλλους και την κοινωνική αντίληψη του ατόμου.

Ø Αίσθηση/διαίσθηση που αφορά τον τρόπο αντίληψης της καθημερινότητας σε πρακτικά θέματα.

Ø Συναίσθημα/λογική  που σχετίζεται με τον τρόπο λήψης αποφάσεων

Ø Οργάνωση/προσαρμογή που αφορά τους μηχανισμούς αντίδρασης και οργάνωσης των υποχρεώσεων μας.

Η κλίμακα με τις ικανότητες βασίζεται στις 10 είδη ικανοτήτων, την αριθμητική, λογική, αντίληψης χώρου, μηχανική, παρατηρητικότητας, γλωσσική, στη χρήση συνειρμών, στην ορθογραφική, στην ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης και την μηχανική απομνημόνευσης. Η  κάθε μια περιλαμβάνει ένα σύνολο επιλογών και συσχετισμών με επαγγέλματα. Το άτομο καλείται να απαντήσει σε ένα εύρος ερωτήσεων, συγκεκριμένα  90 από 120 ερωτήσεις, που αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες του. Αφού ολοκληρώσει τα ερωτηματολόγια, παρέχονται στον ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα με βάση τις κατηγορίες προσωπικότητας κατά Holland καθώς και των προτεινόμενων επαγγελματικών κατηγοριών.Συγκεκριμένα :

Κατηγορίες επαγγελμάτων

 • v Επαγγέλματα υγείας
 • v Πληροφορική
 • v Επικοινωνία
 • v Καλλιτεχνικά και Ψυχαγωγία
 • v Μηχανολογικά επαγγέλματα
 • v Τουριστικά
 • v Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών
 • v Διοικητικών.


Κατηγορίες προσωπικότητας κατά Holland

 • v Ρεαλιστικός
 • v Επιχειρηματικός
 • v Ερευνητικός
 • v Κοινωνικός
 • v Καλλιτεχνικός
 • v Οργανωτικός

 

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

 

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ      ΔΟΝΤΙΩΝΓια εμάς το βούρτσισμα των δοντιών είναι μια απλή/ καθημερινή  διαδικασία και η οδοντόβουρτσα/ οδοντόκρεμα ένα απλό αντικείμενο.

 Ισχύει όμως το ίδιο και με τα παιδιά με αναπτυξιακά ελλείμματα ,

Για τα παιδιά μας, το βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να είναι δύσκολο και αγχωτικό έργο. Πρόκειται για μία επεμβατική διαδικασία που για τα παιδιά με αναπτυξιακά ή αισθητηριακά ελλείμματα μπορεί να είναι δυσάρεστα ή και επώδυνα .

Το να αντιληφθούμε ποιο γεγονός / κατάσταση προκαλεί τις συμπεριφορές αυτές αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για να παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη/ βοήθεια από την μεριά των γονέων και των θεραπευτών στο παιδί. Υπάρχουν θεραπευτικές  παρεμβάσεις ή εξοπλισμός που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του παιδιού.

 

Κρίνεται αναγκαίο να διαπιστώσουμε αν το παιδί είναι αισθητηριακός αναζητητής ή εμφανίζει εικόνα αισθητηριακής αμυντικότητας στο στόμα . Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται την απάντηση μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τον εργοθεραπευτή που είστε σε συνεργασία.

 

Τα παιδιά που είναι αισθητηριακοί αναζητητές εμφανίζουν εικόνα συνεχούς κίνησης, δυσκολεύονται να ηρεμίσουν . Πιθανόν να τρίζει τα δόντια του ενώ βουρτσίζει τα δόντια του συνήθως βρίσκεται σε κίνηση. Επιτρέψτε του την κίνηση Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να αποτελέσει λύση η χρήση ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας ή μιας πιο φαρδιάς οδοντόβουρτσας. Μπορείτε ενώ βουρτσίζει τα δόντια του να τραγουδάτε ένα τραγούδι που του αρέσει προκειμένου να δώσετε ένα επιπλέον ερέθισμα στην αισθητηριακή του αναζήτηση Η χρήση χρονομέτρου στο βούρτσισμα βοηθάει προκειμένου να αντιληφθεί το παιδί πότε αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται μια διαδικασία  Η οπτικοποίηση είναι ένα εξαιρετικά βοηθητικό ‘’εργαλείο’’ για τα παιδιά.

 Οπτικοποιημένο πρόγραμμα για τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βουρτσίσουμε και με ποια σειρά

Για τα παιδιά με αισθητηριακή αμυντικότητα το βούρτσισμα μπορεί να είναι σε διαβάθμιση από απλά ενοχλητικό έως και αφόρητο . Τα παιδιά αυτά μπορεί να εμφανίσουν εικόνα χαμηλής κινητικότητας στο στόμα ή και περιορισμένο εύρος στα φαγητά που προτιμούν  ή στις υφές τις οποίες δέχονται. Πηγαίνετε  αργά. Μπορεί να κρατήσει το στάδιο της αποδοχής της οδοντόβουρτσα ή της οδοντόκρεμάς αρκετό καιρό και συχνές προσπάθειες . Προσπαθήστε να κάνετε τη διαδικασία διασκεδαστική .

 

 

Οδοντόβουρτσα με 3 επιφάνειες βουρτσίσματος


Υπάρχει μια μεγάλη  ποικιλία εξαρτημάτων εξοπλισμού που είναι χρήσιμα. Απευθυνθείτε στον εργοθεραπευτή σας προκειμένου να σας παρέχει την ανάλογη βοήθεια.


Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος

Εργοθεραπευτής SIT

 

 

 

Πώς φαίνεται η διαταραχή της εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά

 

Πώς φαίνεται η διαταραχή της εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά

 

 

 Η εκτελεστική δυσλειτουργία μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την ηλικία των 2 ετών. Τα συμπτώματα της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στα παιδιά έως και το 90 τοις εκατό (90%) των παιδιών με ADHD έχουν επίσης ελλείμματα  εκτελεστικής λειτουργίας, πολλά από τα οποία διαρκούν έως την ενηλικίωση.

Οι επτά εκτελεστικές λειτουργίες

 • 1.       αυτογνωσία
 • 2.       αναστολή
 • 3.       μη-λεκτική μνήμη εργασίας
 • 4.       λεκτική μνήμη εργασίας,
 • 5.       συναισθηματική αυτορρύθμιση
 • 6.       αυτο-κίνητρο και προγραμματισμός  
 • 7.       επίλυση προβλημάτων

Οι παραπάνω λειτουργίες αναπτύσσονται διαδοχικά με την πάροδο του χρόνου.

Η αυτογνωσία αρχίζει να αναπτύσσεται περίπου στην ηλικία των 2 ετών. έως την ηλικία των 30 ετών, ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων αναπτύσσονται πλήρως σε έναν νευροτυπικό εγκέφαλο. Ωστόσο, τα άτομα με ADHD γενικά υστερούν 30 έως 40 τοις εκατό (30-40%) πίσω από τους συνομηλίκους τους στην ανάπτυξη μιας εκτελεστικής λειτουργίας και στη συνέχεια της επόμενης. Η δυσλειτουργία των επιμέρους παραγόντων είναι συχνά δύσκολο να αγνοηθεί κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων στις τάξεις του Δημοτικού, όταν οι σχολικές δομές και τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν δραματικά και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις αυξάνονται.


 


Οι γονείς και οι δάσκαλοι συχνά δεν καταλαβαίνουν γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα σε μια εργασία και υποθέτουν ότι θα κατακτήσουν  τις απαραίτητες δεξιότητες χωρίς να είναι απαραίτητο να δεχθούν κάποιου είδους βοήθεια. Είναι σημαντικό να αρχίσετε να βοηθάμε τα παιδιά με  ΔΕΠΥ  νωρίς και να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι διαταραχές, ώστε τα παιδιά να μην αισθάνονται μειονεκτικά , αδύναμα ή τεμπέληδες. Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται να ξεκινήσει, μπορεί να θυμηθεί μόνο δύο ή τρία πράγματα κάθε φορά, αγωνίζεται με την επίλυση προβλημάτων ή αισθάνεται συγκλονισμένος στο σχολείο, μπορεί να έχει έλλειμμα εκτελεστικής λειτουργίας. Τα κοινά σημεία και συμπτώματα των ελλειμμάτων εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά περιλαμβάνουν:

*      Ξεχνούν εργασίες και δουλειές στο σπίτι

*      Δυσκολεύονται με την ανεξάρτητη έναρξη της εργασίας

*      Έχουν δυσκολία στην εκτίμηση της διάρκειας μιας εργασίας

*      Αποσπούνται εύκολα

*      Έχουν δυσκολία στην παρακολούθησης των αντικειμένων

*      •Παρουσιάζουν  αδυναμία να θυμηθούν ονόματα και άλλες βασικές λεπτομέρειες

*      Δυσκολεύονται  με την ακρόαση και την τήρηση των οδηγιών

*      Συχνά μεταβαίνουν  σε άλλη εργασία πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη

*      Εμφανίζουν δυσκολία στο να θυμηθούν  και να ακολουθήσουν  οδηγίες πολλαπλών βημάτων

*      Εμφανίζουν έλλειμμα  κατανόησης ρόλων σε οργανισμούς πολλαπλών τμημάτων, όπως αθλητικές ομάδες

*      Δυσκολεύονται στις  μεταβάσεις μεταξύ εργασιών

Η συνειδητοποίηση αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να δημιουργήσουν ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν αξιολόγηση και θεραπεία πριν ένα παιδί αρχίσει να αγωνίζεται στο σχολείο.

Συμπτώματα εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο σπίτι.

 Τα συμπτώματα της διαταραχής εκτελεστικής λειτουργίας μπορεί να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Για να διαπιστώσετε εάν το παιδί σας μπορεί να εμφανίζει σημάδια αναζητήστε τα ακόλουθα αναγνωριστικά στο σπίτι:

*      Εάν κάθεστε με το παιδί σας και βοηθήσετε να δομήσετε τις εργασίες, η εργασία στο σπίτι ολοκληρώνεται. Αν πείτε "Πήγαινε στην εργασία σου" και, στη συνέχεια, κάντε check in, δεν θα είναι πλήρης ή ακόμη μπορεί και να μην έχει ξεκίνησει.

*      Όταν ζητάτε από το παιδί σας να πάει και να ετοιμαστεί για ύπνο, πηγαίνει στον δωμάτιο του  , αλλά στη συνέχεια κάποιο ερέθισμα  αποσπά την προσοχή και ξεχνά για ποιο λόγο πήγε σε αυτό και τι θα έπρεπε να κάνει στη συνέχεια.

*      Το δωμάτιο του παιδιού σας μπορεί να χαρακτηριστεί χαοτικό. Τα ρούχα είναι στο πάτωμα και όλα τα συρτάρια είναι ανοιχτά, με αντικείμενα που πέφτουν έξω. Τα καθαρά ρούχα αναμιγνύονται με βρώμικα.

*      Ζητάτε από το παιδί σας να περιμένει όσο τελειώνετε ένα τηλεφώνημα προτού σας πει κάτι σημαντικό, αλλά όταν κλείσετε το τηλέφωνο, ξεχάσει τι ήθελε να πει.

*      Ζητάτε από το παιδί σας να επαναφέρει μια ιστορία που μόλις είπατε, αλλά δυσκολεύεται και παραλείπει βασικές λεπτομέρειες.

*      Το παιδί σας δυσκολεύεται να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία/ κανόνες που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε ομαδικό άθλημα.

Τα συμπτώματα της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο σχολείο.

 


 

 Πολλά παιδιά με διαταραχή εκτελεστικής λειτουργίας  δυσκολεύονται στο σχολείο λόγω δυσλειτουργιών στη μνήμη εργασίας. Τα ακόλουθα σημεία μπορεί να υποδηλώνουν ότι η διαταραχή εκτελεστικών λειτουργιών  επηρεάζει τη μάθηση:

*      Το παιδί  ονειρεύεται τακτικά στην τάξη.

*      Ο δάσκαλος έχει στείλει αρκετές σημειώσεις στο σπίτι ότι το παιδί σας δεν τελειώνει την εργασία του.

*      Το παιδί σας ασχολείται σε λεκτικές εργασίες, όπως συζητήσεις στην τάξη.

*      Κατά τη διάρκεια του διαλλείματος το παιδί σας παίζει καλά με φίλους και απολαμβάνει παιχνίδια, αλλά όταν σας λέει γι 'αυτό, δεν μπορεί να θυμηθεί τα ονόματα των παιχνιδιών ή των συμμαθητών  του.

*      Το σακίδιο του παιδιού σας είναι ανοργάνωτο .

*      Εάν ο δάσκαλος βοηθήσει το παιδί  να δώσει δομή σε μια εργασία, το παιδί  μπορεί να το ολοκληρώσει.

*      Το παιδί σας ξεχνά τακτικά να φέρνει στο σπίτι τα υλικά και τα βιβλία που χρειάζεται για να κάνει την εργασία του.

*      Το παιδί  δυσκολεύεται να θυμηθεί όλα τα βήματα που απαιτούνται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων/ πράξεων που απαιτούν πολλά βήματα .

Friedman, Naomi P., et al. “Individual Differences in Executive Functions Are Almost Entirely Genetic in Origin.” Journal of Experimental Psychology: General, 137(2): 201–225., May 2008, doi: 10.1037/0096-3445.137.2.201.

1 Elliot, Rebecca. “Executive functions and their disorders: Imaging in clinical neuroscience.” British Medical Bulletin, vol. 65, no. 1, March 2003, pp. 49-59, doi: 10.1093/bmb/65.1.49.

 

Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του κειμένου What Does Executive Function Disorder Look Like  in Children ? που απαντάτε στην ιστοσελίδα : https://www.additudemag.com/what-is-executive-function-disorder/?utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=best_april_2021&utm_content=040221&goal=0_d9446392d6-40e666bcef-288451157