" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

1.     Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και που βοηθάει

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθάει το  άτομο, ξεκινώντας από την σχολική έως φοιτητική και επαγγελματική ζωή, να ανακαλύψει και να συνδυάσει όλα εκείνα τα μοναδικά του χαρακτηριστικά ώστε να την/τον βοηθήσει να επιλέξει την κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η επιλογή αυτή μπορεί να χρειαστεί να γίνει  σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του ατόμου είτε είναι μαθητής, φοιτητής είτε ακόμα και καταξιωμένος επαγγελματίας και επιθυμεί αλλαγή καριέρας.

 

Οι κύριοι στόχοι του επαγγελματικού προσανατολισμού αφορούν:

 • 1.     Tην πληροφόρηση για σπουδές
 • 2.      Tην πληροφόρηση για επαγγέλματα
 • 3.      Tην αυτογνωσία
 • 4.     Την λήψη αποφάσεων

5.      Τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας από την εκπαίδευση μέχρι την αγορά εργασίας.

Μέσω διαφόρων εργαλείων και τεστ γίνεται διερεύνηση  και διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης εικόνας για την/τον ίδια/ίδιο ώστε να στοχεύσει στις κατάλληλες θέσεις εργασίας και μετέπειτα στην επαγγελματικής αποκατάστασής.

Τα πιο συνηθισμένα αιτήματα που φτάνουν στους ειδικούς αφορούν άτομα τα οποία:

·        Είναι μπερδεμένα ανάμεσα στα θέλω τους και στα θέλω των γονιών τους

·         Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τι είναι αυτό που τους αρέσει πραγματικά

·         Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην τους αρέσει φαινομενικά τίποτα.

·         Να διαμορφώνουν πολύ συχνά πλασματικές επιθυμίες σε σχέση με τα προτερήματα τους.

·         Συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους φίλους με αποτέλεσμα να χάνουν το δικό του στόχο.

·        Φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν σταδιοδρομία πριν ή και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι η διαδικασία της συμβουλευτικής παρέμβασης σε θέματα επαγγελματικής εξέλιξης, λήψης αποφάσεων, αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. Η  διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της συμβουλευτικής συνέντευξης που πραγματοποιείται από επαγγελματίες ειδικούς σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβολου Σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με ειδικά ψυχοτεχνικά εργαλεία με βάση τη θεωρία του Holland όπου διερευνώνται τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες του ενδιαφερόμενου.


2.      Η θέση του συμβούλου


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία μεταξύ του εκάστοτε ατόμου και ενός συμβούλου, ειδικού σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην αρχή διαμορφώνεται ένα ατομικό σχέδιο δράσης, γίνεται η συνέντευξη και οι αξιολογήσεις, τέλος πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των αρχικών στόχων και τυχών επαναδιαπραγματεύσεών. Ο στόχος του συμβούλου, μέσω της προαναφερόμενης  διαδικασίας είναι να εντοπίσει τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις προσδοκίες του άτομού. Προϋπόθεση αποτελεί το κλίματος αποδοχής, κατανόησης και θετικής ενίσχυσης. Ο σύμβουλος δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το άτομο και φροντίζει να εντοπίσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες με τις οποίες έχει έρθει. Τελικό βήμα είναι να  προτείνει και να  αναδείξει «νέους ορίζοντες». Η όλη διαδικασία μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι  αυστηρά εχέμυθη.
3.     Τα βήματαΣτην πρώτη συνάντηση, πραγματοποιείται μια πρώτη συνέντευξη όπου εντοπίζονται οι ανάγκες των εξυπηρετούμενων. Ακολούθως διαμορφώνεται ένα σχέδιο δράσης και στην συνέχεια πραγματοποιούνται μια σειρά από διερευνητικά τεστ και εγχειρίδια, για την καλύτερη αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών του. Ο σύμβουλος καταγράφει σημαντικές πληροφορίες για το άτομο, όπως σχολικό ιστορικό, βαθμοί, ενδιαφέροντα, σχέσεις με φίλους, προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να κατανοήσει και να διερευνήσει το αίτημα του συμβουλευμένου πριν προβεί στην εφαρμογή των τεστ. Στη δεύτερη φάση, και αφού ο συμβουλευομένου έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργαλείων γίνεται μαζί με τον σύμβουλο μια επεξήγηση και ανασκόπηση των αποτελεσμάτων, των θέλω και επιθυμιών του ατόμου καθώς και αναφορά στα προτεινόμενα επαγγέλματα που ταιριάζουν στο προφίλ της/του εξεταζόμενης/νου. Στόχος της διαδικασίας, είναι να αφυπνίσει και να προβληματίσει το άτομο  ως προς τα θέλω και τις ικανότητες του σε σχέση με την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Καινούργια δεδομένα και εμπειρίες μπορεί να αλλάξουν τα θέλω. Πάντα υπάρχουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες αναπροσαρμογής των θέλω και επιθυμιών μας.

 

4.     Τι είναι και πως λειτουργεί το emellon

Το τεστ emellon είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού που βασίζεται σε κλειστές ερωτήσεις που αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες τους ατόμου.

Οι 4 βασικοί πυλώνες της προσωπικότητας είναι:

Ø Εσωστρέφεια/εξωστρέφεια όπου αφορά το ενδιαφέρον μας προς τους άλλους και την κοινωνική αντίληψη του ατόμου.

Ø Αίσθηση/διαίσθηση που αφορά τον τρόπο αντίληψης της καθημερινότητας σε πρακτικά θέματα.

Ø Συναίσθημα/λογική  που σχετίζεται με τον τρόπο λήψης αποφάσεων

Ø Οργάνωση/προσαρμογή που αφορά τους μηχανισμούς αντίδρασης και οργάνωσης των υποχρεώσεων μας.

Η κλίμακα με τις ικανότητες βασίζεται στις 10 είδη ικανοτήτων, την αριθμητική, λογική, αντίληψης χώρου, μηχανική, παρατηρητικότητας, γλωσσική, στη χρήση συνειρμών, στην ορθογραφική, στην ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης και την μηχανική απομνημόνευσης. Η  κάθε μια περιλαμβάνει ένα σύνολο επιλογών και συσχετισμών με επαγγέλματα. Το άτομο καλείται να απαντήσει σε ένα εύρος ερωτήσεων, συγκεκριμένα  90 από 120 ερωτήσεις, που αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες του. Αφού ολοκληρώσει τα ερωτηματολόγια, παρέχονται στον ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα με βάση τις κατηγορίες προσωπικότητας κατά Holland καθώς και των προτεινόμενων επαγγελματικών κατηγοριών.Συγκεκριμένα :

Κατηγορίες επαγγελμάτων

 • v Επαγγέλματα υγείας
 • v Πληροφορική
 • v Επικοινωνία
 • v Καλλιτεχνικά και Ψυχαγωγία
 • v Μηχανολογικά επαγγέλματα
 • v Τουριστικά
 • v Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών
 • v Διοικητικών.


Κατηγορίες προσωπικότητας κατά Holland

 • v Ρεαλιστικός
 • v Επιχειρηματικός
 • v Ερευνητικός
 • v Κοινωνικός
 • v Καλλιτεχνικός
 • v Οργανωτικός