" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΠΥΣυχνά υπάρχει προβληματισμός ακόμα και στην κλινική / θεραπευτική κοινότητα σχετικά με τα στοιχεία / συμπεριφορές που πιθανότατα μπορούμε να συναντήσουμε σε παιδιά που έχουν Αυτισμό  , Δεπ-υ η Χαρισματικότητα. Στο παρακάτω ''διάγραμμα'' φαίνεται ποια είναι μερικά από τα συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε κάθε διάγνωση. Ταυτόχρονα στην επικάλυψη των κύκλων φαίνεται ποιο είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν σε ένα βαθμό τις διαγνώσεις  
 Το παρών ''διάγραμμα'' αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της Kathy Higgins Lee. Tending Paths.