" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

Πώς φαίνεται η διαταραχή της εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά

 

Πώς φαίνεται η διαταραχή της εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά

 

 

 Η εκτελεστική δυσλειτουργία μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την ηλικία των 2 ετών. Τα συμπτώματα της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στα παιδιά έως και το 90 τοις εκατό (90%) των παιδιών με ADHD έχουν επίσης ελλείμματα  εκτελεστικής λειτουργίας, πολλά από τα οποία διαρκούν έως την ενηλικίωση.

Οι επτά εκτελεστικές λειτουργίες

  • 1.       αυτογνωσία
  • 2.       αναστολή
  • 3.       μη-λεκτική μνήμη εργασίας
  • 4.       λεκτική μνήμη εργασίας,
  • 5.       συναισθηματική αυτορρύθμιση
  • 6.       αυτο-κίνητρο και προγραμματισμός  
  • 7.       επίλυση προβλημάτων

Οι παραπάνω λειτουργίες αναπτύσσονται διαδοχικά με την πάροδο του χρόνου.

Η αυτογνωσία αρχίζει να αναπτύσσεται περίπου στην ηλικία των 2 ετών. έως την ηλικία των 30 ετών, ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων αναπτύσσονται πλήρως σε έναν νευροτυπικό εγκέφαλο. Ωστόσο, τα άτομα με ADHD γενικά υστερούν 30 έως 40 τοις εκατό (30-40%) πίσω από τους συνομηλίκους τους στην ανάπτυξη μιας εκτελεστικής λειτουργίας και στη συνέχεια της επόμενης. Η δυσλειτουργία των επιμέρους παραγόντων είναι συχνά δύσκολο να αγνοηθεί κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων στις τάξεις του Δημοτικού, όταν οι σχολικές δομές και τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν δραματικά και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις αυξάνονται.


 


Οι γονείς και οι δάσκαλοι συχνά δεν καταλαβαίνουν γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα σε μια εργασία και υποθέτουν ότι θα κατακτήσουν  τις απαραίτητες δεξιότητες χωρίς να είναι απαραίτητο να δεχθούν κάποιου είδους βοήθεια. Είναι σημαντικό να αρχίσετε να βοηθάμε τα παιδιά με  ΔΕΠΥ  νωρίς και να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι διαταραχές, ώστε τα παιδιά να μην αισθάνονται μειονεκτικά , αδύναμα ή τεμπέληδες. Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται να ξεκινήσει, μπορεί να θυμηθεί μόνο δύο ή τρία πράγματα κάθε φορά, αγωνίζεται με την επίλυση προβλημάτων ή αισθάνεται συγκλονισμένος στο σχολείο, μπορεί να έχει έλλειμμα εκτελεστικής λειτουργίας. Τα κοινά σημεία και συμπτώματα των ελλειμμάτων εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά περιλαμβάνουν:

*      Ξεχνούν εργασίες και δουλειές στο σπίτι

*      Δυσκολεύονται με την ανεξάρτητη έναρξη της εργασίας

*      Έχουν δυσκολία στην εκτίμηση της διάρκειας μιας εργασίας

*      Αποσπούνται εύκολα

*      Έχουν δυσκολία στην παρακολούθησης των αντικειμένων

*      •Παρουσιάζουν  αδυναμία να θυμηθούν ονόματα και άλλες βασικές λεπτομέρειες

*      Δυσκολεύονται  με την ακρόαση και την τήρηση των οδηγιών

*      Συχνά μεταβαίνουν  σε άλλη εργασία πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη

*      Εμφανίζουν δυσκολία στο να θυμηθούν  και να ακολουθήσουν  οδηγίες πολλαπλών βημάτων

*      Εμφανίζουν έλλειμμα  κατανόησης ρόλων σε οργανισμούς πολλαπλών τμημάτων, όπως αθλητικές ομάδες

*      Δυσκολεύονται στις  μεταβάσεις μεταξύ εργασιών

Η συνειδητοποίηση αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να δημιουργήσουν ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν αξιολόγηση και θεραπεία πριν ένα παιδί αρχίσει να αγωνίζεται στο σχολείο.

Συμπτώματα εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο σπίτι.

 Τα συμπτώματα της διαταραχής εκτελεστικής λειτουργίας μπορεί να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Για να διαπιστώσετε εάν το παιδί σας μπορεί να εμφανίζει σημάδια αναζητήστε τα ακόλουθα αναγνωριστικά στο σπίτι:

*      Εάν κάθεστε με το παιδί σας και βοηθήσετε να δομήσετε τις εργασίες, η εργασία στο σπίτι ολοκληρώνεται. Αν πείτε "Πήγαινε στην εργασία σου" και, στη συνέχεια, κάντε check in, δεν θα είναι πλήρης ή ακόμη μπορεί και να μην έχει ξεκίνησει.

*      Όταν ζητάτε από το παιδί σας να πάει και να ετοιμαστεί για ύπνο, πηγαίνει στον δωμάτιο του  , αλλά στη συνέχεια κάποιο ερέθισμα  αποσπά την προσοχή και ξεχνά για ποιο λόγο πήγε σε αυτό και τι θα έπρεπε να κάνει στη συνέχεια.

*      Το δωμάτιο του παιδιού σας μπορεί να χαρακτηριστεί χαοτικό. Τα ρούχα είναι στο πάτωμα και όλα τα συρτάρια είναι ανοιχτά, με αντικείμενα που πέφτουν έξω. Τα καθαρά ρούχα αναμιγνύονται με βρώμικα.

*      Ζητάτε από το παιδί σας να περιμένει όσο τελειώνετε ένα τηλεφώνημα προτού σας πει κάτι σημαντικό, αλλά όταν κλείσετε το τηλέφωνο, ξεχάσει τι ήθελε να πει.

*      Ζητάτε από το παιδί σας να επαναφέρει μια ιστορία που μόλις είπατε, αλλά δυσκολεύεται και παραλείπει βασικές λεπτομέρειες.

*      Το παιδί σας δυσκολεύεται να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία/ κανόνες που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε ομαδικό άθλημα.

Τα συμπτώματα της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο σχολείο.

 


 

 Πολλά παιδιά με διαταραχή εκτελεστικής λειτουργίας  δυσκολεύονται στο σχολείο λόγω δυσλειτουργιών στη μνήμη εργασίας. Τα ακόλουθα σημεία μπορεί να υποδηλώνουν ότι η διαταραχή εκτελεστικών λειτουργιών  επηρεάζει τη μάθηση:

*      Το παιδί  ονειρεύεται τακτικά στην τάξη.

*      Ο δάσκαλος έχει στείλει αρκετές σημειώσεις στο σπίτι ότι το παιδί σας δεν τελειώνει την εργασία του.

*      Το παιδί σας ασχολείται σε λεκτικές εργασίες, όπως συζητήσεις στην τάξη.

*      Κατά τη διάρκεια του διαλλείματος το παιδί σας παίζει καλά με φίλους και απολαμβάνει παιχνίδια, αλλά όταν σας λέει γι 'αυτό, δεν μπορεί να θυμηθεί τα ονόματα των παιχνιδιών ή των συμμαθητών  του.

*      Το σακίδιο του παιδιού σας είναι ανοργάνωτο .

*      Εάν ο δάσκαλος βοηθήσει το παιδί  να δώσει δομή σε μια εργασία, το παιδί  μπορεί να το ολοκληρώσει.

*      Το παιδί σας ξεχνά τακτικά να φέρνει στο σπίτι τα υλικά και τα βιβλία που χρειάζεται για να κάνει την εργασία του.

*      Το παιδί  δυσκολεύεται να θυμηθεί όλα τα βήματα που απαιτούνται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων/ πράξεων που απαιτούν πολλά βήματα .

Friedman, Naomi P., et al. “Individual Differences in Executive Functions Are Almost Entirely Genetic in Origin.” Journal of Experimental Psychology: General, 137(2): 201–225., May 2008, doi: 10.1037/0096-3445.137.2.201.

1 Elliot, Rebecca. “Executive functions and their disorders: Imaging in clinical neuroscience.” British Medical Bulletin, vol. 65, no. 1, March 2003, pp. 49-59, doi: 10.1093/bmb/65.1.49.

 

Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του κειμένου What Does Executive Function Disorder Look Like  in Children ? που απαντάτε στην ιστοσελίδα : https://www.additudemag.com/what-is-executive-function-disorder/?utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=best_april_2021&utm_content=040221&goal=0_d9446392d6-40e666bcef-288451157