" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

 

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ      ΔΟΝΤΙΩΝ



Για εμάς το βούρτσισμα των δοντιών είναι μια απλή/ καθημερινή  διαδικασία και η οδοντόβουρτσα/ οδοντόκρεμα ένα απλό αντικείμενο.

 Ισχύει όμως το ίδιο και με τα παιδιά με αναπτυξιακά ελλείμματα ,

Για τα παιδιά μας, το βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να είναι δύσκολο και αγχωτικό έργο. Πρόκειται για μία επεμβατική διαδικασία που για τα παιδιά με αναπτυξιακά ή αισθητηριακά ελλείμματα μπορεί να είναι δυσάρεστα ή και επώδυνα .

Το να αντιληφθούμε ποιο γεγονός / κατάσταση προκαλεί τις συμπεριφορές αυτές αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για να παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη/ βοήθεια από την μεριά των γονέων και των θεραπευτών στο παιδί. Υπάρχουν θεραπευτικές  παρεμβάσεις ή εξοπλισμός που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του παιδιού.

 

Κρίνεται αναγκαίο να διαπιστώσουμε αν το παιδί είναι αισθητηριακός αναζητητής ή εμφανίζει εικόνα αισθητηριακής αμυντικότητας στο στόμα . Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται την απάντηση μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τον εργοθεραπευτή που είστε σε συνεργασία.

 

Τα παιδιά που είναι αισθητηριακοί αναζητητές εμφανίζουν εικόνα συνεχούς κίνησης, δυσκολεύονται να ηρεμίσουν . Πιθανόν να τρίζει τα δόντια του ενώ βουρτσίζει τα δόντια του συνήθως βρίσκεται σε κίνηση. Επιτρέψτε του την κίνηση Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να αποτελέσει λύση η χρήση ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας ή μιας πιο φαρδιάς οδοντόβουρτσας. Μπορείτε ενώ βουρτσίζει τα δόντια του να τραγουδάτε ένα τραγούδι που του αρέσει προκειμένου να δώσετε ένα επιπλέον ερέθισμα στην αισθητηριακή του αναζήτηση Η χρήση χρονομέτρου στο βούρτσισμα βοηθάει προκειμένου να αντιληφθεί το παιδί πότε αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται μια διαδικασία  Η οπτικοποίηση είναι ένα εξαιρετικά βοηθητικό ‘’εργαλείο’’ για τα παιδιά.

 



Οπτικοποιημένο πρόγραμμα για τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βουρτσίσουμε και με ποια σειρά

Για τα παιδιά με αισθητηριακή αμυντικότητα το βούρτσισμα μπορεί να είναι σε διαβάθμιση από απλά ενοχλητικό έως και αφόρητο . Τα παιδιά αυτά μπορεί να εμφανίσουν εικόνα χαμηλής κινητικότητας στο στόμα ή και περιορισμένο εύρος στα φαγητά που προτιμούν  ή στις υφές τις οποίες δέχονται. Πηγαίνετε  αργά. Μπορεί να κρατήσει το στάδιο της αποδοχής της οδοντόβουρτσα ή της οδοντόκρεμάς αρκετό καιρό και συχνές προσπάθειες . Προσπαθήστε να κάνετε τη διαδικασία διασκεδαστική .

 

 

Οδοντόβουρτσα με 3 επιφάνειες βουρτσίσματος


Υπάρχει μια μεγάλη  ποικιλία εξαρτημάτων εξοπλισμού που είναι χρήσιμα. Απευθυνθείτε στον εργοθεραπευτή σας προκειμένου να σας παρέχει την ανάλογη βοήθεια.


Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος

Εργοθεραπευτής SIT